IT Gymnasiet

Många branscher i stort behov av rätt IT-kompetens

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:11 CEST

Fler och mer avancerade applikationer till bilar, tuffare krav på informationssäkerhet och IT som en naturlig del av sjukvården. Det, och mycket annat, diskuterades när representanter från flera olika branscher samlades på IT-Gymnasiets seminarium ITiden2014, som arrangerades i Göteborg igår.

– IT omfattar många områden i samhället, därför blir behovet av kompetens också stort. När vi frågat fler än 300 IT-chefer om vilka egenskaper de värdesätter när de rekryterar unga medarbetare så svarar de flesta att social kompetens är viktigast, säger Jens Holm, rektor på IT-Gymnasiet i Göteborg och en av personerna bakom rapporten ITiden – Framtidens kompetensbehov inom IT.

Seminariet var en uppföljning av rapporten och på programmet fanns föreläsare från olika branscher med olika infallsvinklar. Filip Ekstrand från IT-konsultföretaget Advince föreläste om en IT-bransch i förändring.
– Förr var IT dyrt, svåråtkomligt och krångligt. Nu är det billigt och tillgängligt för alla. Idag är inte ett IT-system en konkurrensfördel, alla kan köpa samma IT-system som någon annan. Det viktiga är att behovet och affärsverksamheten styr, och inte tekniken, den ska följa, sa han.

I publiken satt en hel del elever från IT-Gymnasiet. Många av dem med siktet inställt på en karriär inom IT. Filip Ekstrand målade upp en bild av en framtid som är olik det vi ser idag. 
– Nya discipliner växer fram och de mer traditionella backar. Val av teknik blir mindre och mindre viktigt, det är kravställarna som måste ha klart för sig vad system ska användas till, sa han, och tillade att dagens unga har en annan syn på IT. 
– De använder inte manualer, tekniken ska fungera intuitivt. När de beger sig ut i arbetslivet kommer de ställa samma krav på affärssystemen.

Martin Rydmark från Sahlgrenska i Göteborg pratade om en sjukvård där IT gör allt större skillnad och bidrar till utvecklingen inom många områden. Timo Paulsson från Volvo Cars berättade i sitt föredrag om bilägare som hela tiden ställer hårdare krav på komfort och en förenklad vardag. 
– Idag vill vi via mobiltelefonen kunna se var bilen är parkerad, om den är låst och hur mycket bensin som finns i tanken, sa han.

Jens Holm tycker att seminariedagen var lyckad. 
– Vi fick mycket positiv återkoppling från deltagarna. Jag hoppas att eleverna tar med sig en känsla av att de utbildar sig inom ett växande område med fantastiska möjligheter och att de har attraktiva kunskaper.

Bland övriga föreläsare fanns Stefan Simonsson från Amentor som pratade om IT-säkerhet, författaren Linus Jonkman och relationsexperten Jaquline Joo som pratade om social kompetens och Janne Evelid från Regeringskansliets Digitaliseringskommission som la stort fokus på digitaliseringen av den svenska skolan.

Seminariet avslutades meden paneldebatt om hur vi kan få in mer IT i svensk skola.


Vision
IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.
Verksamhetsidé
IT Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.


IT-Gymnasiets erbjudanden
IT-Gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör våra utbildningar unika och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för dem.


IT-profilerade gymnasieutbildningar
IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen.
 
Modern pedagogik
IT-Gymnasiet ska vara en föregångare inom modern pedagogik med utgångspunkt i informations- och kommunikationsteknik. För att våra elever ska nå sin fulla potential ska vi ständigt granska, utvärdera och utveckla vår pedagogik och våra verktyg.


Skolkultur
På våra skolor erbjuder vi en trygg studiemiljö genom närvarande personal och öppna lokaler. Elever och personal arbetar gemensamt för att skapa en välkomnande och tillåtande skolmiljö som präglas av öppenhet, tydlighet och lyhördhet.
 
Näringslivs- och högskoleförankrat
För att säkerhetsställa att utbildningen motsvarar samhällets förväntningar och behov så samverkar IT-Gymnasiet med högskola, andra eftergymnasiala utbildningar och näringsliv.
 
God teknisk och laborativ miljö
För att eleverna ska nå målen i sin utbildning är våra skolor utrustade med mobila och laborativa miljöer med god teknisk standard.
 
ITG-kompetens
ITG-kompetens beskriver de specifika kompetenser våra elever ska ha efter avslutad utbildning på IT-Gymnasiet.
Problemlösning
Eleverna ska på ett effektivt sätt kunna lösa problem självständigt och tillsammans med andra.
Kreativitet
Eleverna ska självständigt och i samarbete med andra kunna ge förslag på idéer och hur man kan genomföra dessa.
Ansvarstagande
Eleverna ska på ett självständigt sätt kunna ta ansvar för sina studier, sin hälsa, sina beslut och sina handlingar.
Social kompetens och kommunikativ förmåga
Eleverna ska kunna samspela och kommunicera med andra personer enligt de demokratiska principer och värden vårt samhälle bygger på.
Bred IT-kompetens
Eleverna ska ha en hög digital kompetens och en för utbildningen relevant kunskap om informationsteknologins användnings- och utvecklingsområden.