ManpowerGroup

Många företag saknar policy för sociala medier

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:41 CET

Det är bara sju procent av de svenska företagen som har en formell policy för hur medarbetarna får använda sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter på arbetstid. Motsvarande siffra för resten av världen är 20 procent. Det visar en ny undersökning som Manpower har gjort bland 34 000 arbetsgivare runt om i världen.

Många företag känner oro för hur de sociala mediernas intåg kan påverka medarbetarnas produktivitet. Det finns också en rädsla för att företagets varumärke ska förstöras eller för att känslig information ska läcka ut. Det visar en undersökning som Manpower gjort bland 34 000 företag runt om i världen. Det är dock bara fyra procent av de tillfrågade företagen som säger att deras anseende har skadats i någon utsträckning av anställda som använt sociala medier. I Sverige är motsvarande siffra endast två procent.

– Företagen behöver hitta sätt för hur de kan ta vara på de sociala medierna i sin verksamhet. En formell policy för användning av externa sociala medier på arbetstid kan vara bra, men den ska inte användas för att kontrollera medarbetarna. Istället ska den visa riktningen hur företaget kan använda sociala medier för att skapa fördelar för organisationen och för medarbetarna, säger Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.

Undersökningen visar också att möjligheten att bygga varumärket är det som de flesta lyfter fram som den största fördelen med sociala medier utifrån ett företagsperspektiv. Manpower rekommenderar organisationer att även använda sociala medier för att till exempel utveckla nya samarbetsmetoder, skapa ett högre engagemang hos medarbetarna och för att rekrytera nya medarbetare.

– Det är viktigt att de policys och riktlinjer som tas fram gällande användning av sociala medier blir levande och utvecklas kontinuerligt. De måste också stämma överens med företagets övriga riktlinjer. Målet är att skapa ett styrmedel där socialt nätverkande inte ska ses som något främmande utan snarare som en aktivitet som är nära kopplat till företagets övergripande arbetssätt, säger Peter Lundahl.

 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

________________________________________________________________________________

Fakta om Manpower

Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter och har 11 000 medarbetare. Manpower omsatte 5,4 miljarder kr under 2008.

 


FAKTA
I Manpowers nya undersökning ”Social Networks vs. Management? Harness the Power of Social Media” har 34 400 arbetsgivare världen över tillfrågats om medarbetarnas användning av externa sociala medier på arbetstid.

Endast 20 procent av de tillfrågade säger att deras organisation har en formell policy för användning av sociala medier på arbetstid. Företagen väljer alltså att avvakta utvecklingen inom området innan de tar formella beslut om hur sociala medier får användas i verksamheten.

Sverige har endast sju procent av de tillfrågade arbetsgivarna en formell policy för användning av sociala medier på arbetstid.

Av de företag som har en formell policy för sociala medier svarar 63 procent att den främst är effektiv för att behålla produktiviteten i företaget. Motsvarande siffra för de tillfrågade i Sverige som har en policy är att 66 procent tycker att den främst är effektiv för att behålla produktiviteten. 

Endast fyra procent av de tillfrågade anser att deras organisations rykte/anseende någonsin har påverkats negativt av att deras medarbetare använder sociala medier på arbetstid. I Sverige är siffran två procent.

De tillfrågade i undersökningen har fått svara inom vilket område de tror att sociala medier kan ge störst fördel för deras organisation i framtiden. Här lyfts möjligheten att kunna bygga företagets varumärke med hjälp av sociala medier som den största fördelen. Manpower rekommenderar organisationer att även använda sociala medier för att till exempel utveckla nya samarbetsmetoder, skapa ett högre engagemang hos medarbetarna och för att rekrytera nya medarbetare.

Efter varumärkesbyggande anser de svenska tillfrågade företagen att den största fördelen med sociala medier är vid rekrytering av nya medarbetare.

Manpowers undersökning visar att en policy för hur sociala medier får användas i organisationen kan vara bra men inte för att kontrollera sina medarbetares användning av sociala medier utan för att ta fram riktlinjer för hur företaget kan dra nytta av dem i sin dagliga verksamhet.

Manpower rekommenderar organisationer att använda sociala medier som ett hjälpmedel för att till exempel utveckla nya samarbetsmetoder, skapa ett högre engagemang hos medarbetarna, rekrytera nya medarbetare och för att bygga företagets varumärke.

Genom att utmana medarbetarna att vara innovativa, utse interna ambassadörer som driver frågan och genom att låt medarbetarna ”äga” utvecklingen inom området så kan företaget utnyttja användningen av sociala medier till något konstruktivt. Dessa organisatoriska förändringar kräver dock noggrann planering och ledning.