Nordic Medtest

Många företag vill samverka med Nordic MedTest

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 17:51 CEST

Det första affärsuppdraget för att bygga upp Nordic MedTest är genomfört av Coromatic. Och nu väntar 20 företag på besked om vilka som får samarbete med Nordic MedTest när det gäller de tio samverkansprojekt som utlysts.

När anmälningstiden gick ut hade 20 företag lämnat in totalt 75 intresseanmälningar till de tio samverkansprojekten. Och det gäller både stora och mindre företag - liksom både globala och lokala företag. Arbetet pågår nu med att utvärdera anmälningarna och välja vilka företag som ska få de tio uppdragen.

"Att så många skickat in intresseanmälningar visar att intresset för Nordic MedTest är stort bland företagen - och att kvaliteten är så hög på deras förslag till upplägg och lösningar gör att vi kan bygga upp något riktigt bra", säger Göran Karlström som är projektledare och verksamhetschef på Nordic MedTest.

Beslut om leverantörer kommer att ske "snarast möjligt" för att leveranserna ska kunna påbörjas senast i augusti och slutföras före årsskiftet. "Vi har flera testuppdrag på gång - därför är det viktigt att vi kommer igång med vår infrastruktur och våra arbetsprocesser", förklarar Göran Karlström och tillägger: "Ambitionen är att uppdragen ska fördelas på flera aktörer i uppbyggnadsfasen".

Det första affärsuppdraget för uppbyggnaden av Nordic MedTest i Compare Testlabs lokaler har genomförts av Coromatic - som därmed blev den första affärsmässiga leverantören till Nordic MedTest.

"Coromatic har hjälpt oss med en mindre informationssäkerhetsanalys och levererat viss infrastruktur inom detta område", säger Sven Wedemalm som är delprojektledare i Nordic MedTest och verksamhetsansvarig på Compare Testlab.

Nordic MedTest kommer att samverka med en rad olika verksamheter - såväl offentliga som privata aktörer med i många fall högt ställda krav på informationssäkerhet. "Därför behöver vi en infrastruktur som klarar säkerhetskraven för arbete på såväl plats som på distans via olika typer av anslutningar och utrustning", förklarar Sven Wedemalm.