Skatteverket

Många företagare behöver se över sin preliminärskatt

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 11:01 CET


Denna vecka får över 800 000 företagare sina F-skattsedlar för år 2010 från Skatteverket. Av de framgår hur mycket preliminärskatt som ska betalas in per månad. Om debiteringen inte stämmer går det bra att ansöka om ändrad beräkning av preliminärskatten.
- I finanskrisens spår är det viktigt att företagarna kontrollerar så att de inte betalar in alldeles för mycket eller för lite preliminärskatt. De som väntar sig stora inkomstförändringar under 2010 bör lämna en preliminär självdeklaration för att få en ny debitering, säger Stina Johnsson på Skatteverket.

Denna vecka får 796 727 företag och privatpersoner sina F-skattsedlar. Dessutom får 89 687 företag och privatpersoner en skattsedel för SA-skatt (särskild A-skatt).

Den totala debiterade preliminärskatten för 2010 uppgår till 218,3 miljarder kronor, vilket är 17,7 miljarder kronor lägre än i de skattsedlar som skickades ut i januari 2009.

- Under 2009 var det rekordmånga företag som ansökte om sänkt preliminärskatt på grund av den snabba nedgången i konjunkturen. När konjunkturen nu vänder upp igen så kan det finnas behov att justera tillbaka skattedebitering, säger Stina Johnsson på Skatteverket.

Preliminär skatt ska betalas med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten enligt den årliga taxeringen året efter inkomståret. Till grund för beräkningen av F- och SA-skatten på de preliminärskattsedlar som sände ut nu ligger i de flesta fall den slutliga skatten från 2009 års taxering.

Kontakt:
Stina Johnsson, verksamhetsutvecklare
Direkttel: 010-574 84 71

Pressjour
Direkttel: 010-574 89 60
Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se