Swedbank

Många företagare i FöreningsSparbankens nya Stockholmsstyrelser

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2003 00:00 CEST

Näringslivet i Stockholm är väl representerat i de nya lokala bankstyrelserna för FöreningsSparbankens Stockholmsverksamhet. Två tredjedelar av ledamöterna i de tre lokala bankstyrelser är egna företagare eller arbetar i andra ledande befattningar i näringslivet.

De nya styrelserna har mandat att ta ställning i större lokala kreditbeslut, samt är även i övrigt ett stöd för bankens nya regionledning som tillträdde den 1 april i år. De tre styrelsernas ansvarsområden är geografiskt uppdelade på regionens norra och södra delar, samt på cityområdet. Utöver ledamöterna med företagsbakgrund är kommunala och statliga verksamheter, samt organisationsvärlden representerad i de tre styrelserna.

- Det är viktigt för vår verksamhet och för vårt arbete med att utveckla affärerna i Stockholmsregionen att vi har kompetenta och väl förankrade styrelseledamöter. Den tunga represenationen av människor med erfarenheter från företag, kommuner och organisationer ligger också väl i linje med vår ambition att ytterligare förstärka vår verksamhet på företagsmarknaden i Stockholm, säger Jan Lidén, chef för region Stockholm och vVD i FöreningsSparbanken.

Ordförandena i de tre lokala styrelserna är i Norr jordbrukaren och egenföretagaren Nils-Gustaf Krantz, i City förre landshövdingen och ambassadören Bengt KÅ Johansson, samt i Syd generaldirektören i Försvarets Materielverk Birgitta Böhlin.

För ytterligare information
Jan Lidén, Chef FöreningsSparbanken Region Stockholm, tfn 08-585 922 27, e-post: jan.liden@foreningssparbanken.se
Birgitta Lerström, Kommunikations- och Marknadsansvarig FöreningsSparbanken Region Stockholm, tfn 08-585 937 18, e-post: birgitta.lerstrom@foreningssparbanken.se

Bilaga:
Styrelseförteckningarna

Nya styrelser - FöreningsSparbanken region Stockholm

Stockholm City
Ordförande: Bengt KÅ Johansson
Vice ordförande: Lago Wernstedt, vVD Atrium Fastigheter AB
Kjell Ahlberg, ekonomichef LO
Ewa Glennow, VD Marginalen ABAnita Morberg, redovisningskonsult Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Staffan Salén, VD Salénia AB
Anita Sjöholm, revisor Sjöholms Revision & Juridiska
Bo Sundling, kommunchef Stockholm Stad

Stockholm Norr
Ordförande: Nils-Gustaf Krantz
Vice ordförande: Peter Mandel, VD Mandel Fastighet AB
Birgitta Engardt, Ericsson University
Lisa Hamling, VD Idéagenten
Helle Konga-Nielsen, VD Helle Interpares Konsult AB
Stefan Wränghede, ingenjör
Kurt Östlundh, VD Hotell Kung Carl AB

Stockholm Syd
Ordförande: Birgitta Böhlin
Vice ordförande: Hans Johansson, direktör
Åke Andersson, byggnadsingenjör Östbergs Bygg & Monterings AB
Lars Claesson, chef Coop Forum i Gustavsberg
Anita Modin, tf verkställande direktör Hasseludden Konferens
Pelle Svensson, kommunalråd Haninge
Lambrini Theodossiou, ombudsman Hyresgästföreningen