Stockholms stad

Många förlorare i borgerliga budgetförslag

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 16:49 CEST

Finansroteln, Jimmy Larsson-Hagberg, Telefon: 08-508 29 308

MÅNGA FÖRLORARE I BORGERLIGA BUDGETFÖRSLAG

De borgerliga partierna i Stockholm kan inte ens enas om en gemensam budget. Det finns ingen borgerlig allians i Stockholm. De tre budgetförslagen är dessutom inte fullt ut finansierade.

Skillnaderna är stora när det gäller såväl skattesatser, som vad man ska spara på och vad man vill satsa på. Gemensamt för de tre förslagen är dock att de innebär stora nedskärningar, sämre välfärd och ett försämrat miljöarbete i Stockholm.

- Det vi ser här är inget annat än samma gamla högerpolitik som stockholmarna röstade bort vid valet 2002, konstaterar finansborgarrådet Annika Billström (s). De borgerliga partierna är oeniga, budgetförslagen är ofinansierade och oseriösa. Det är trist att de borgerliga partierna inte tar stockholmarnas ekonomi på större allvar.

- Jag noterar med fasa att oppositionen vill spara på de anställda inom äldreomsorgen, säger Margareta Olofsson (v), socialborgarråd. De vill slopa arbetstidsförkortningen, kompetensutvecklingen och satsningen på de lågavlönade. Det skulle slå särskilt hårt mot Stockholms pensionärer och de redan idag hårt arbetande kvinnorna inom äldreomsorgen. Dessutom slår de borgerliga besparingarna på 100 miljoner kronor på socialbidrag och slopandet av SL-kortet för de fattigaste, stenhårt mot de som redan idag har det svårast.

- Det är tydligt att (m) är lika med mindre miljöpolitik, säger Viviann Gunnarsson (mp), miljö- och konsumentborgarråd. Moderaterna kallar miljölagstiftningen för klåfingrig och vill inte att samma miljö- och bullernormer som finns i resten av landet ska gälla i Stockholm. Detta är löjligt, det är ju som att säga att man inte ska ha samma straffskala för exempelvis mord i Kiruna som i Stockholm bara för att den senare är en storstad.

I de borgerliga budgetarna kan man dessutom finna förslag om att stadsdelsnämnderna ska läggas ner. Det ger ökade omställningskostnader istället för den besparing på 250 miljoner kronor, som de borgerliga partierna hävdar. Partierna vill spara 100 miljoner kronor på socialbidragen. Frågan är bara hur de tänker avlöna de som anställs?

De borgerliga partierna vill vidare driva igenom snabba klipp på 100 miljoner kronor genom upphandlingar och rationaliseringar i ett antal nämnder.
Partierna räknar med en ökning av räntenettot med drygt 50 miljoner kronor.
De vill dessutom att Konsumentnämnden läggs ner samt att staden ska sälja ut stora delar av sin grönmark.