AMF

Många fonder för dyra

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 09:51 CEST

Svenska hushåll betalar nästan 4 miljarder kronor mer i avgifter i år,
än de skulle göra om den billigaste fondavgiften var rådande på
marknaden. Totalt går runt 4,6 miljarder kronor bort i avgifter till
fondbolagen. Om alla betalade de lägsta avgifterna skulle motsvarande
siffra i stället vara cirka 0,8 miljarder.

- Många fonder tar ut alldeles för höga avgifter och spararna får
mycket lägre avkastning än de skulle kunna få om avgifterna sänktes,
säger Fredrik Nordström, VD för AMF Pension Fondförvaltning.

Med dagens låga räntor och låga inflation blir avgifterna extra viktiga.
Svensk Fondstatistik har hjälpt AMF Pension Fondförvaltning att räkna ut
de genomsnittliga avgifterna för olika fondkategorier på den svenska
marknaden. Skillnaderna är stora mellan de genomsnittliga avgifterna som
spararna betalar och den lägsta fondavgiften i respektive kategori.

En sparare som sätter in 1000 kronor i en aktiefond skulle till exempel
få 25 procent högre avkastning efter 10 år med den lägsta avgiften
jämfört med om fonden hade tagit ut den genomsnittliga fondavgiften (vi
har antagit en avkastning på 7 % per år före avgifter).

- Störst skillnad mellan att välja en billig och en dyr fond blir det
antagligen i räntefonder eftersom det är mycket svårare att uppnå
överavkastning på räntemarknaden än på aktiemarknaden, säger Fredrik
Nordström.

- Förvaltningsavgifterna varierar kraftigt inom respektive
fondkategori, men det finns inget som säger att dyra fonder går bättre
än billiga.

[REMOVED GRAPHICS]
För ytterligare frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension
Fondförvaltning AB, tel 070-219 35 20

AMF Pension Fondförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till AMF
Pension som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension
Fondförvaltning agerar som prispressare på den svenska fondmarknaden.