Fondbolagens förening

Många frågar om ny skatt på fonder vid deklarationen

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 10:02 CEST

Bland nyheterna i årets deklaration finns schabloninkomst avseende investeringssparkonto, men också en extra schabloninkomst vid sparande direkt i fonder utöver skatt på verkliga reavinster. För barnen gäller att om de kommer över 200 kronor i inkomster av kapital så ska de betala skatt. Barnen behöver inte deklarera, men om skatten överstiger 100 kronor så kommer ett inbetalningskort i september. Företag ska också deklarera för den nya fondskatten, men här är inte schabloninkomsten förtryckt i deklarationen, utan de ska själva komma ihåg att ta upp den fiktiva inkomsten.

Schabloninkomst för sparande direkt i fonder

I årets deklaration finns flera nyheter när det gäller skatt på fondsparande, bland annat en ny schablonskatt på direktsparande i investeringsfonder (”vanligt” sparande i fond utan koppling till pensionssparande, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto). Schabloninkomsten visas i deklarationen under rubriken inkomst av kapital. Från privatpersoner får vi många frågor om vad det är för inkomst. Det är ju en skatt på fondinnehavet som inte motsvaras av några verkliga inkomster.

”Men från företag får vi inga frågor. Vi befarar att kännedomen är mycket låg om att företagen själva måste ta upp den fiktiva inkomsten i företagets deklaration. Den är inte förtryckt av Skatteverket”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Varför en extra skatt på sparande direkt i fonder?

Vid sparande direkt i fonder är det 30 procent i skatt på verkliga inkomster från reavinster och utdelningar.

Regeringen har kommit fram till att det finns en fördel med fondsparande jämfört med direktplaceringar i aktier och obligationer. Omplaceringar som fondförvaltaren gör i fonden beskattas inte, utan det är först när spararen gör uttag och får del av en reavinst som skatt ska betalas. Den här förskjutningen i tid av betalning av skatten anser regeringen vara värd 0,4 procent av fondinnehavet per år. Från och med årets deklaration tas den summan upp som en schablonintäkt som beskattas med 30 procent.

”Jag tycker ju att det borde räcka med 30 procent i skatt på verkliga kapitalinkomster. Men i sanningens namn ska sägas att samtidigt slopas en skatt som tidigare togs ur själva fonden och som spararna inte märkte på samma sätt”, säger Pia Nilsson.

Den nya fondskatten är en skatt som beräknas på värdet av fondinnehavet den 1 januari. En särskild schabloninkomst på 0,4 procent av fondinnehavet anges i deklarationen och på denna inkomst ska 30 procent i skatt betalas. Det betyder att skatten som ska betalas är 0,12 procent av fondinnehavet.

Vid direktsparande gäller som tidigare 30 procent i skatt på kapitalvinster vid uttag och 30 procent i skatt på eventuella utdelningar från fonden. Kapitalvinster finns förtryckta i deklarationen, men skatten är inte betald. Vid utdelningar är skatten inbetald. 

Många fonder har slutat ge utdelning vid förändringen av skatten. Tidigare var utdelning ett sätt att undvika dubbelbeskattning med skatt både i fonden och för andelsägaren, vilket inte längre är nödvändigt med de nya skattereglerna. Genom att inte ge utdelning kan pengarna vara kvar i fonden och växa med ränta på ränta, vilket är en fördel för spararna.

Även företag ska ta upp den nya schabloninkomsten vid placeringar direkt i fonder. Det finns en ny ruta i deklarationen, men uppgiften om den fiktiva inkomsten ska fyllas i av företaget.

Investeringssparkonto (ISK)

Det är också första gången som det nya investeringssparkontot ska deklareras. Den schabloninkomst som här är förtryckt i deklarationen och som varje år beskattas med 30 procent ersätterskatt på kapitalvinst och utdelningar. Skatten är inte inbetald. 

Schablonintäkten beräknas på statslåneräntan den 30 november föregående år (1,65 procent för beskattningsåret 2012) och hänsyn tas till behållningen på ISK vid varje kvartal beskattningsåret 2012 (deklaration 2013).

Kapitalförsäkringar och privat pensionssparande

Även för kapitalförsäkringar och privat pensionssparande gäller en schablonbeskattning i stället för skatt på verkliga kapitalinkomster. Här är det fråga om en så kallad avkastningsskatt. För kapitalförsäkringar betalas 30 procent skatt på schablonintäkten som beräknas utifrån statslåneräntan den 30 november föregående år. För pensionssparandet gäller 15 procent i skatt på genomsnittlig statslåneränta föregående år.

Avkastningsskatten behöver inte privatpersoner bry sig om i samband med deklarationen eftersom den är inbetald av försäkringsbolaget och redovisas inte i deklarationen. Att tänka på vid deklarationen är att premien för det privata pensionssparandet är avdragsgill i deklarationen upp till 12 000 kronor per år.

Vad gäller för barnen?

De som inte har några andra inkomster behöver inte deklarera för schabloninkomst. Om schabloninkomsten överstiger 200 kronor är även barnen skatteskyldiga. 200 kronor kommer barnen upp i vid ett fondsparande värt 50 000 kronor. Eftersom gränsen på 200 kronor omfattar alla kapitalinkomster ska även ränta från sparkonto medräknas. Det innebär att även ett fondsparande som är värt mindre än 50 000 kronor kan komma att beskattas.

Om skatten på ett barns inkomst av kapital överstiger 100 kronor kommer de att få ett ”slutskattebesked” i början av september med ett inbetalningskort för skatten som ska vara betald senast 12 december. Om skatten understiger 100 kronor behöver inte skatten inbetalas, men den skjuts vidare och ska betalas nästkommande år om skatten då tillsammans med det årets skatt överstiger 100 kronor.

Sammanfattningsvis om skatt på fondsparande:

Sparande direkt i fonder: 30 procent i skatt på verkliga kapitalvinster, ej inbetald. 30 procent i skatt på utdelningar, skatten inbetald. 30 procent i skatt på en schabloninkomst motsvarande 0,4 procent av fondinnehavet, ej inbetald.

Investeringssparkonto: 30 procent i skatt på schabloninkomst, ej inbetald.

Kapitalförsäkringar: 30 procent i skatt på schabloninkomst, inbetald.

Privat pensionssparande (pensionsförsäkringar, IPS): 15 procent skatt på schabloninkomst, inbetald.  Syns ej i deklarationen.  Avdrag upp till 12 000 kronor tas upp i deklarationen.

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson,vd Fondbolagens förening08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se