Sveriges Kommuner och Landsting

Många fritidspolitiker i Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:22 CEST

Andelen fritidspolitiker i Skåne är stor. Hela 98 procent genomför sina politiska uppdrag vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Det visar en färsk rapport om Skånes förtroendevalda som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kartlagt de förtroendevalda i Skåne och vad som särskilt utmärker dem. Kartläggningen visar att länet har många fritidspolitiker och att de flesta samhällsgrupper är väl representerade. Andelen fritidspolitiker i kommuner och landsting är hög, i genomsnitt 97 procent. I Skåne är det en ännu större andel, 98 procent, som utför sitt politiska arbete på fritiden.

Totalt har länet 5 265 förtroendevalda, vilket också är en jämförelsevis hög siffra i relation till invånarantalet.

-Det går i genomsnitt en kommunpolitiker på 244 invånare i Skåne. Det kan jämföras med hur många invånare det går per riksdagsledamot: 26 000, säger rapportförfattaren Björn Kullander, handläggare på SKL.

-En sådan närhet mellan politiker och valda underlättar dialogen. Det är en styrka med den lokala demokratin.

Rapporten redovisar också hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för sina lokala politiker. Även om den lokala demokratin överlag får högt betyg, får de förtroendevalda lägre betyg än den kommunala verksamheten.

-Det är paradoxalt, eftersom det är de förtroendevalda som är ansvariga för hur verksamheten sköts. Men det kan bero på att man oftare kommer i kontakt med själva verksamheten än med politiken, och därför har svårt att se politikernas helhetsansvar.

-Dessutom är det ju de förtroendevalda som måste fatta och redogöra för svåra beslut och avvägningar, något som ofta får negativ uppmärksamhet, säger Björn Kullander.

Ladda ned rapporten: "Vilka är lokalpolitikerna i Skåne?" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs även debattartikeln: "Närhet underlättar medborgarinflytande"

Läs mer om SKL:s arbete med lokal demokrati på: www.skl.se/demokrati

För mer information: Björn Kullander, handläggare på avdelningen för demokrati och styrning, tfn: 08-452 78 27, mobil: 070-692 45 18, e-post:bjorn.kullander@skl.se