Världsnaturfonden WWF

Många hamnar dåliga på att klara av kryssningsfartygens toalettavfall

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:02 CEST

Endast tre av de 12 största kryssningshamnarna i Östersjön - Stockholm, Visby och Helsingfors - uppfyller kryssningsfartygens egna krav på mottagning av fartygens toa- och avfallsvatten. De flesta andra hamnar i Östersjöregionen har låg eller dålig kapacitet, visar en granskning som WWF gjort. Det bidrar till att kryssningsfartygen fortfarande dumpar sitt toalettavfall till havs, vilket späder på övergödningen.

I ett brev idag uppmanar WWF hamnarna att öka sitt miljöengagemang och bygga ut sina mottagningsanläggningar. Den europeiska kryssningsindustrin omsätter omkring 160 miljarder kronor per år. En stor del av fartygen trafikerar Östersjön som tar emot mer än 350 kryssningsfartyg per år och industrin förväntas växa med 13 procent varje år.

- Det är inte rättvist att stora hamnar och städer tjänar pengar på kryssningsturister utan att på ett tillfredsställande sätt kunna ta hand om deras avfall. Vi tycker att en del av inkomsterna borde användas till att förbättra hamnanläggningarna för att erbjuda effektiv mottagning av avfallsvatten, säger Åsa Andersson, chef för WWFs Östersjöprogram.

WWFs granskning omfattar de 12 mest besökta hamnarna i regionen: Gdynia, Göteborg, Helsingfors, Klaipeda, Kiel, Köpenhamn, Riga, Rostock, Stockholm, St Petersburg, Tallinn och Visby.

För två år sedan började WWF aktivt sitt arbete med att påverka färjerederier och kryssningsindustrin i Östersjön och uppmanade dem att frivilligt sluta dumpa sitt toalettavfall i havet. Många färjerederier svarade positivt på initiativet redan samma år. I maj 2009 gick även kryssningsfartygens paraplyorganisation "European Cruise Council", ECC, ut och meddelade att de åtar sig att sluta dumpa avfallsvatten i Östersjön under förutsättning att vissa grundförutsättningar finns. Bland annat måste det finnas "fullgoda hamnfaciliteter tillgängliga utan särskild kostnad".

- Vi gratulerar hamnarna i Stockholm, Visby och Helsingfors för att de tar sitt miljöansvar på allvar och går i spetsen för en bra avfallsvattenhantering. Vi hoppas på deras stöd för att tillsammans med oss sätta tryck på övriga hamnar, säger Mattias Rust, marinbiolog och sjöfartsansvarig på WWF.

Under denna vecka har WWF också uppmanat den internationella sjöfartsorganisationen IMO, som den 13-17 juli möts i London för att diskutera miljöpåverkan från fartyg, att ta fram strängare regler. I nuläget tillåts dumpning av avfallsvatten på internationellt vatten.För mer information, kontakta:
Mattias Rust, marinbiolog och sjöfartsansvarig på WWF
Tfn: 08- 546 575 33, 070-212 63 14
E-post: mattias.rust@wwf.se

Åsa Andersson, chef för WWFs Östersjöprogram
Tfn: 08-624 74 17, 070-669 92 90

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tfn: 070-629 10 77


Fakta: Kryssningsindustrin i Östersjön
Östersjön tar emot mer än 350 kryssningsfartyg per år med över 2100 hamnstopp och industrin förväntas växa med 13 procent varje år. Avfallsvattnet från kryssningsfartygen släpper årligen ut uppskattningsvis 78 ton kväve och 18 ton fosfor, vilket spär på övergödningen i havet. Förutom att bidra till övergödningen innehåller vattnet även bakterier, virus och tungmetaller.

Fakta: Övergödning i Östersjön
Övergödning anses av många vara det allvarligaste problemet i Östersjön. Det orsakas av ett överskott av näringsämnen, bland annat kväve och fosfor, vilket orsakar skador på miljön och leder till stora kostnader. Övergödningen är också orsaken bakom de årligen återkommande algblomningarna.

Följande organisationer är partners inom "WWF Baltic Ecoregion Programme": Baltic Fund for Nature, Estonian Fund for Nature, Lithuanian Fund for Nature, Pasaules Dabas Fonds, WWF-Danmark, WWF-Finland, WWF-Tyskland, WWF-Polen och WWF-Sverige.

För ytterligare information:
http://www.panda.org/wwf_news/?170322/Baltic-Sea-ports-overlook-cruise-ship-waste

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

För mer information: www.wwf.se