Sveriges Konsumenter

Många kontroversiella företag i svenska sparfonder

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 07:00 CET

Svenska fondbolag och pensionsfonder fortsätter att investera i företag som kopplas till allvarlig miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption, utan att redovisa hur de tar ansvar som ägare. Sämst är Handelsbanken och Första till Fjärde AP-fonderna, visar en ny granskning från Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter har återigen kartlagt vilka svenska fondbolag som investerar i 50 av världens mest kontroversiella företag och vilket ansvar fondbolagen tar som ägare. Sämst i årets granskning blev Handelsbanken och Första till Fjärde AP-fonderna som investerar i 25 respektive 34 av företagen. AP-fonderna redovisar visserligen påtryckningsarbete med ett tiotal av företagen men det är för lite för att kompensera för det stora antalet företag. Handelsbanken redovisar inget påtryckningsarbete alls.

Bäst i granskning blev Folksam LO Fonder som bara investerar i tre av företagen och har redovisat påtryckningsarbete med alla tre. Störst förbättring sedan förra årets granskning visar Swedbank och Länsförsäkringar. Skandia Fonder och Sjunde AP-fonden är de enda fondbolag som inte förbättrat sitt resultat i år.

– Fondbolagens policys ger ofta ett väldigt ansvarsfullt intryck. Men granskar man deras investeringar så ser man något helt annat. Här måste det bli mycket tydligare hur spararnas pengar egentligen investeras, säger Jakob König på Sveriges Konsumenter.

De 50 företagen återfinns på listor hos europeiska pensionsfonder och banker som svartlistat eller för dialog med företagen kring allvarliga missförhållanden, såsom miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och tillverkning av klustervapen. Bland företagen finns välkända utländska företag som Wal-Mart och Shell, men också svenska företag som Lundin Petroleum och TeliaSonera.

– De flesta av de här 50 företagen har svartlistats av andra fondbolag eftersom påtrycknings-arbetet inte gett resultat. Fortsätter man då att investera i företagen har man ett särskilt stort ansvar att redovisa att påtryckningsarbetet ger effekt, säger Jakob König.

Jämfört med förra årets granskning har fondbolagens resultat överlag blivit något bättre; antalet investeringarna i företagen har minskat med 25 procent och redovisningen av påtryckningsarbetet har förbättrats.

För mer information:

Jakob König, projektledare Sveriges Konsumenter 073 037 92 93

Christin Holm, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter 070 746 64 31


Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.