AMF

Många missar möjligheten att påverka sin pension

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:20 CET

En ny TNS Sifoundersökning som är framtagen i samarbete med AMF visar att över hälften av Sveriges kommun- och landstingsanställda tror att de kan påverka sin pension i ganska liten eller ingen utsträckning alls. Nästan 40 procent tror inte att det spelar någon roll vilket bolag som förvaltar deras pension.

Under hösten 2010 genomförde TNS Sifo, på uppdrag av AMF, en undersökning bland Sveriges kommun- och landstingsanställda. Resultatet visar att 51 procent upplever att de kan påverka sin framtida pension i ganska liten eller ingen utsträckning alls, jämfört med 47 procent om man ser till hela förvärvsarbetande allmänheten. Dessutom tror 38 procent att det inte spelar någon roll vilket bolag som förvaltar tjänstepensionen, vilket också är högre än för allmänheten på 36 procent.

– Det har stor betydelse för den framtida pensionen att ha tjänstepension förvaltad i ett bolag som levererar bra avkastning och har låga avgifter. I många fall kan det göra skillnader på flera tusen kronor mer per månad i pensionsutbetalning om man har haft sin tjänstepension i ett bolag med bra avkastning på lång sikt, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF. Viktigt är också att påpeka att ett omval av pensionsbolag måste ske före årsskiftet för att nästa års pensionspremier inte ska hamna i det bolag man vill byta från.

I de flesta fall har kommun- och landstingsanställda inte fri flytträtt på redan insparat pensionskapital, däremot kan man välja ny förvaltare för framtida premieinbetalningar.

– Det betyder att du kan göra omval för de kommande premieinbetalningar som din arbetsgivare betalar in i tjänstepension. Alla kan välja en ny förvaltare om man inte är nöjd med den avkastningen som bolaget levererat på lång sikt. När man gör jämförelser över olika alternativ är det viktigt att se över en längre period, till exempel tio år, eftersom pensioner är ett långsiktigt sparande, säger Carina Blomberg.

Undersökningen visar också att 44 procent av de kommun- och landstingsanställda inte är medvetna om vilket bolag som förvaltar pensionskapitalet, jämfört med 37 procent för allmänheten.

– Om man inte vet att det finns möjligheter att påverka sin tjänstepension eller har kännedom om vilket bolag som förvaltar pengarna, är det svårt att se vad man kan gå miste om, menar Carina Blomberg.

___________________________________________________________________

För frågor, kontakta:
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF:
070-311 74 93, e-post:
carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, PR & Information, AMF:
070-208 24 32, e-post:
emelie.ericson@amf.se