Reservofficerarna

Många nya ansikten i Reservofficersförbundet när styrelsen förnyades

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:34 CET

Förnyelse och en bantad styrelse blev resultatet när Reservofficersförbundet samlades till förbundsstämma i veckan. Jörn Holmgren, Åhus omvaldes som ordförande och Björn Grünewald, Säter nyvaldes som vice ordförande. Fredrik Lindvall och Peter Hultman, båda Stockholm omvaldes som ledamöter. Nya i styrelsen är Johan Holtström, Linköping, Jan Sjölin och Per Storm, Stockholm

Många viktiga frågor står på agendan under året. Inte minst omdaningen av försvaret, som går från plikt till frivillighet, innebär en stor utmaning när det gäller den framtida personalförsörjningen.

-Här har reservofficeren en viktig roll att fylla med vår dubbla kompetens - militärt och civilt säger Jörn Holmgren. Efterfrågan på civila spetskunskaper i försvaret både nationellt och internationellt har ökat och kommer definitivt att få ännu större betydelse i framtiden. Vi kommer under det kommande året att arbeta aktivt för att möta och hjälpa till att tillgodose Försvarsmaktens behov avslutar Jörn Holmgren.