Trelleborgs kommun

Många nya förtroendevalda

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:25 CET

Bemanningen i Trelleborgs nämnder och styrelse fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags. Hundratals människor är förtroendevalda för uppdrag de närmaste åren. Till kommunalråd på heltid valdes Ulf Bingsgård (m) och till oppositionsråd på heltid valdes Catherine Persson (s).

Nedan följer listan över ledamöterna och ersättarna i de olika beslutande organen:

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ulf Bingsgård (m) - Ordförande
Åke Svensson (kd) - 1 vice ordförande
Catherine Persson (s) - 2 vice ordförande
Lars Mikkelä (m)
Pernilla Eriksson (s)
Per Klarberg (sd)
Nils-Gunnar Snygg (s)
Birger Lindgren (spi)
Anitha Lata (s)
Patrik Holmberg (c)
Sven Lindkvist (s)
Bert Ekstrand (fp)

Ersättare
Lars-Olof Flink (m)
Pernilla Engström (s)
Jan Isaksson (m)
Agne Kronkvist (s)
Otto von Arnold (kd)
Åke Persson (sd)
Veronica Andersson (s)
Bodil Francke Olsson (spi)
Sven Sandgren (s)
Anders Svensson (mp)
Yvonne Svensson (s)
Rolf Olsson (mp)

Valberedningen

Ledamöter
Ulf Bingsgård (m) - Ordförande
Catherine Persson (s) - 1 vice ordförande
Åke Svensson (kd)
Birger Lindgren (spi)
Per Klarberg (sd)
Patrik Holmberg (c)
Christina Björklund (fp)
Anders Svensson (mp)
Claes Henriksson (ts)

Ersättare
Lars-Olof Flink (m)
Nils-Gunnar Snygg (s)
Otto von Arnold (kd)
Bodil Francke-Olsson (spi)
Åke Persson (sd)
Leif Sjögren (c)
Bert Ekstrand (fp)
Aina Andersson (mp)
Cecilia Holmgren (ts)

Arvodesberedningen

Ledamöter
Birger Lindgren (spi) - Ordförande
Nils-Gunnar Snygg (s) - 1 vice ordförande
Ulf Bingsgård (m)
Åke Svensson (kd)
Leif Roos (sd)
Patrik Holmberg (c)
Christina Björklund (fp)
Anders Svensson (mp)
Claes Henriksson (ts)

Ersättare
Lars-Olof Flink (m)
Catherine Persson (s)
Otto von Arnold (kd)
Socialdemokraterna
Bodil Francke-Olsson (spi)
Åke Persson (sd)
Socialdemokraterna
Leif Sjögren (c)
Socialdemokraterna
Bert Ekstrand (fp)
Aina Andersson (mp)
Cecilia Holmgren (ts)

Revisionen

Ledamöter
Gert-Åke Nilsson (s) - Ordförande
Aina Andersson (mp) - 1 vice ordförande
Manne Olsson (sd) - 2 vice ordförande
Birgitta Nilsson (m)
Ruth Nyström Lundberg (s)
Bo Sandblom (kd)
Arne Björklund (s)
Rolf Arnshed (spi)
Gunn Nilsson (s)
Christer Olsson (c)
Lena Cederlund Andersson (s)
Ann-Charlotte Regland (fp)
Anette Reinbach (sd)
Ulla Konrad Roth (s)
Ann-Marie Larsson (s)
Ulf Persson (ts)

Byggnadsnämnden

Ledamöter
Leif Sjögren (c) - Ordförande
Gert Rosenqvist (spi) - 1 vice ordförande
Gerd Klein (s) - 2 vice ordförande
Willy Lind (m)
Tord Larsson (m)
Birgitta Almrot-Christiansson (s)
Jan Jönsson (kd)
Åke Persson (sd)
Björn Sjöstedt (s)
Mona H Andersson (s)
Ulf Lindkvist (s)
Kjell Forsberg (mp)

Ersättare
Gunnar Grafström (m)
Chadia Mårtensson (s)
Brian Tomazevski (m)
Peter Thell (s)
Roland Holmström (kd)
Mattias Holst (sd)
Karin Eurenius (s)
Bertil Magnusson (spi)
Björn Lindsjö (s)
Eimer Mårtensson (fp)
Christine Stafström (mp)

Fastighetsnämnden

Ledamöter
Tommy Lindstedt (kd) - Ordförande
Jan-Eric Anselmsson (c) - 1 vice ordförande
Hans Olsson (s) - 2 vice ordförande
Orvar Espert (m)
Jörgen Löfstedt (m)
Bodil Lindsjö Ohlsson (s)
Åke Persson (sd)
Lars Åke Norin (s)
Gun Schmidt (s)
Ann Louise Nordh (spi)

Ersättare
Charlotte Odell-Zinn (m)
Stefan Larsson (s)
Bertil Andersson (kd)
Gun Lippe (s)
Bo Andersson (c)
Mattias Holst (sd)
Lars-Erik Larsson (s)
Klas Regland (fp)

Fritidsnämnden

Ledamöter
Mats-Åke Svensson (kd) - Ordförande
Josefin Holmberg (c) - 1 vice ordförande
Pernilla Engström (s) - 2 vice ordförande
Lars-Olof Flink (m)
Gunnar Hedin (m)
Géza Maté (s)
Niklas Jönsson (sd)
Anna Nordstrand (s)
Kauko Kiiskinen (s)
Lars Söderberg (spi)

Ersättare
Kristian Sörensen (m)
Chisoun Elmir (s)
Kenneth Nilsson (kd)
Niels Nielsen (s)
Ann-Christine Seehusen (fp)
Kent Löfstedt (sd)
Anita Wideberg (s)
Benny Roth (mp)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ledamöter
Lars Hemzelius (fp) - Ordförande
Lars Mikkelä (m) - 1 vice ordförande
Johnny Nilsson (s) - 2 vice ordförande
Göran Gärtner (m)
Jolanda Karlsson (s)
Christina Hilding (kd)
Per Klarberg (sd)
Lars-Eric Nilsson (s)
Jeléna Simic (s)
Kaija Green (spi)
Kerry Johansson (s)
Lars Bygnell (c)

Ersättare
Susana Apostolovska (m)
Ullis Johansson (s)
Brith Fryklund (m)
Gert Persson (s)
Johan Wåhlander (kd)
Leif Roos (sd)
Vita Åstrand (s)
Tommy Nordh (spi)
Linda Ahlgren (s)
Magnus Terman (ts)
Ulla Bengtsson (fp)
Richard Johansson (c)

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ledamöter
Ina Liljeberg (m) - Ordförande
Gustaf Centervall (fp) - 1 vice ordförande
Stefan Strandberg (s) - 2 vice ordförande
Ove Carlsson (m)
Anna Karolji (s)
Monica Burman-Lindstedt (kd)
Anita Persson (sd)
Anastasios Manetopoulos (s)
Monica Nordbladh (s)
Marina Thelandersson (spi)
Bertil Knutsson (s)
Marian Sjöström (c)

Ersättare
Eva Ekström (m)
Karin Linsjö (s)
Mona Juhlin (m)
Claes Lindblom (s)
Christina Jönsson (kd)
Kent Löfstedt (sd)
Axel Jensen (s)
Ulla Thornberg (spi)
Carina Mårtensson (s)
Kerstin Gahne (c)
Ann-Christine Seehusen (fp)

Kulturnämnden

Ledamöter
Rolf Persson (spi) - Ordförande
Ola Pärson (m) - 1 vice ordförande
Solveig Lundgren (s) - 2 vice ordförande
Helny Feustel (m)
Anders Söderberg (s)
Eva Svensson (kd)
Annika Sköldekranz (sd)
Veronica Andersson (s)
Sven Rahm (s)
Ulla Bengtsson (fp)

Ersättare
Lars E Fränngård (m)
Inga-Kari Seelbach Norin (s)
John Nilsson (spi)
Bo Ståhl (s)
Karin B Hansson (c)
Jan Larsson (sd)
Baki Krasniqi (s)
Love Nilsson (mp)

Miljönämnden

Ledamöter
Görgen Holmdahl (spi) - Ordförande
Christine Björklund (spi) - 1 vice ordförande
Sten Björk (s) - 2 vice ordförande
Christina Birger (m)
Leif Sternéus (m)
Jonna Paulin (s)
Jan-Erik Larsson (kd)
Jan Larsson (sd)
Carl Jönsson (s)
Anitha Lata (s)
Carl-Gustav Stjerna (s)
Bertil Olsson (mp)

Ersättare
Nils Svensson (m)
Lene Olsson (s)
Lars Raneke (m)
Martin Skånberg (s)
Arne Nimåker (kd)
Leif Roos (sd)
Amal Nouhi (s)
Anna Lindgren (spi)
Bengt Jensen (s)
Olof Rempe (c)
Tomas Tigerschiöld (mp)

Räddningsnämnden

Ledamöter
Patrik Holmberg (c) - Ordförande
Christer Rönnhage (m) - 1 vice ordförande
Yvonne Svensson (s) - 2 vice ordförande
Bo Jönsson (s)
Kjell-Åke Persson (spi)
Ken Karlsson (sd)
Layal Chidiac (s)
Jan Theander (kd)

Ersättare
Bendth Bornecrantz (m)
Gert-Inge Olsson (s)
Annie Hjalmarsson (spi)
Linda Rahm (s)
Lars Lagerholm (fp)
Åke Persson (sd)

Skolnämnden

Ledamöter
Bengt Gunnarsson (m) - Ordförande
Roland Hansson (kd) - 1 vice ordförande
Sven Lindkvist (s) - 2 vice ordförande
Linda Andersson (m)
Ann-Christine Rosenqvist (s)
Per Klarberg (sd)
Brian Törnqvist (s)
Ann Larsson (spi)
Tomislav Jovanovski (s)
Leif Sjögren (c)
Ingrid Andersson (s)
Ulf Svahn (fp)

Ersättare
Tina Erson (m)
Karin Trulsson (s)
Liselotte Bergendorff (ts)
Mats Hansson (s)
Åke Svensson (kd)
Annika Sköldekranz (sd)
Karin Magnusson (s)
Ingrid Nilsson (spi)
Bengt Christensen (s)
Lars-Ingvar Andersson (c)
Cilla Dahl Andersson (s)
Ylva Ekstrand (fp)
Anita Persson (sd)
Gunnar Eriksson (m)

Tekniska nämnden

Ledamöter
Eric Samuelson (m) - Ordförande
Sonny Hilding (kd) - 1 vice ordförande
Alf Hansson (s) - 2 vice ordförande
Olle Zinn (m)
Pernilla Eriksson (s)
Leif Roos (sd)
Robert Borg (s)
Göte Nilsson (spi)
Irene Persson (s)
Bertil Larsson (fp)
Jonas Forslind (s)
Jens-Niclas Andersson (mp)

Ersättare
Gösta Kullenberg (m)
Hanna Christiansson (s)
Mikael Månsson (m)
Jan-Erik Åkerman (s)
Bengt Nilmo (kd)
Jan Larsson (sd)
Isabella Karlsson (s)
Sven Andersson (spi)
Leif Persson (s)
Jan-Erik Sjöslätt (c)
Klas Regland (fp)

Valnämnden

Ledamöter
Ulf Bingsgård (m) - Ordförande
Catherine Persson (s) - 1 vice ordförande
Åke Svensson (kd)
Sven Sandgren (s)
Birger Lindgren (spi)
Per Klarberg (sd)
Yvonne Svensson (s)
Rolf Stridberg (c)
Bertil Larsson (fp)

Ersättare
Inger Hansson (m)
Sven Lindkvist (s)
Roland Hansson (kd)
Ann-Mare Hansson (s)
iRolf Olsson (mp)
Åke Persson (sd)

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter
Per Grönlund (spi) - Ordförande
Marianne Ohrlander (m) - 1 vice ordförande
Marianne Pettersson (s) - 2 vice ordförande
Laila Mårtensson (m)
Agne Kronqvist (s)
Birgitta Svensson (kd)
Kent Löfstedt (sd)
Lizian Kyréus (s)
Tome Krstevski (s)
Elisabeth Lindskog (c)
Ing-Britt Andersson (s)
Inger Persson (fp)

Ersättare
Claes Jönsson (m)
Bertil Bjernland (s)
Sten Johansson (m)
Birgitta Malmros (s)
Gun Fritz (kd)
Anita Persson (sd)
Ronny Lindberg (s)
Ann-Christine Nilsson (spi)
Jahn Ahlqvist (s)
Birgitta Sjögren (c)
Elisabeth Lagerholm (fp)

Följande personer är invalda i kommunfullmäktige:

Första valkretsen
Agne Kronqvist (s), Bengt Gunnarsson (m), Catherine Persson (s), Annika Sköldekrans (sd), Sven Lindkvist (s), Inger Hansson (m), Per Grönlund (spi), Terezija Macas (s), Jan Larsson (sd), Sven Sandgren (s), Mats-Åke Svensson (kd), Jan Isaksson (m), Bert Ekstrand (fp), Gunn Nilsson (s), Patrik Holmberg (c), Kjell Nilsson (s), Bodil Francke Ohlsson (spi), Linda Andersson (m), Per Klarberg (sd), Marianne Pettersson (s), Nils-Gunnar Snygg (s), Lars-Olof Flink (m), Anders Svensson (mp), Veronica Andersson (s), Åke Persson (sd)Roland Hansson (kd)

Andra valkretsen
Egil Ahl (s), Ulf Bingsgård (m), Gerd Klein (m), Leif Roos (sd), Johnny Nilsson (s), Marianne Ohrlander (m), Anitha Lata (s), Birger Lindgren (spi), Otto von Arnold (kd), Annika Williamsson (m), Gert-Åke Nilsson (s), Kenth Löfstedt (sd), Christina Björklund (fp), Leif Sjögren (c), Lisbeth Gisselquist (s), Lars Mikkelä (m), Alf Hansson (s), Anna Karolji (s), Göte Nilsson (spi), Kerstin Persson (sd), Laila Mårtensson (m), Claes Henriksson (ts), Åke Svensson (kd), Sven Karlsson (s), Lizian Kyreus (s).

Ersättare:

Moderata samlingspartiet
Sten-Göran Hulander, Susana Apostolovska, Ina Liljeberg, Eric Samuelson och Ove Carlsson,

Centerpartiet
Josefin Holmberg och Jan-Eric Anselmsson

Folkpartiet liberalerna
Lars Hemzelius och Inger Persson

Kristdemokraterna
Sonny Hilding och Birthe Wallin-Rudolw

Arbetapartiet Socialdemokraterna
Brian Törnqvist, Yvonne Svensson, Lars-Erik Nilsson, Monica Nordbladh, Carl-Gustav Stjerna, Pernilla Eriksson, Tomislav Jovanovski, Jonna Paulin, Stefan Strandberg och Ingrid Andersson

Miljöpartiet de gröna
Aina Andersson och Kjell Forsberg

Sveriges Pensionärers Intresseparti
Gert Rosenquist och Görgen Holmdahl

Sverigedemokraterna
Ken Karlsson, Manne Olsson, Sonja Persson och Anly Nilsson

Trelleborgs Skolparti
Cecilia Holmgren och Ulf Persson