Kulturrådet

Många nya utställningsarrangörer söker verksamhetsbidrag av Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 11:07 CET

16 utställningsarrangörer som inte tidigare sökt verksamhetsbidrag har sökt stöd från Kulturrådet inför 2014. Den sökta summan inom anslaget har ökat från cirka 54 miljoner förra året till 64 miljoner kronor, en ökning som reflekterar bild- och formkonsten som ett område i utveckling med nya intressanta aktörer.

Idag har Kulturrådet fördelat drygt 26 miljoner kronor till bild och formkonst, varav drygt sju miljoner är öronmärkta för utställningsersättning till konstnärer. En höjning av utställningsersättningen ger ökade möjligheter för utställande organisationer inom bild- och formkonsten att följa MU-avtalet vilket också innebär att deras ekonomiska förutsättningar kan stärkas genom Kulturrådets medel för utställningsersättning.

Fyra nya utställningsarrangörer beviljas verksamhetsbidrag för år 2014, nämligen Svilova i Göteborg, CirkulationsCentralen i Malmö, Verkstad Konstförening i Norrköping och Minibar Artist Space i Stockholm.

Signal – center för samtidskonst har beviljats utökat stöd och får totalt 570 000 kr för att det är en tongivande arrangör i Malmö som bedriver verksamhet av hög kvalitet. Även Galleri Syster i Luleå och Film i samtidskonsten i Stockholm får ökat verksamhetsbidrag. Flera utställningsarrangörer, bland annat Tensta konsthall, Konsthall C i Stockholm och Röda Sten Konsthall i Göteborg får ökat stöd för att bedriva kvalitativ internationell verksamhet. Två miljoner kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ. Nästan en tredjedel av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Kulturrådet har också fördelat utrustningsbidrag på totalt en miljon kronor till 16 konstnärliga kollektivverkstäder. Fyra finns i Stockholms län, fyra i Västra Götaland, fyra i Skåne, två i Västernorrland och två i övriga landet.

Akademien för de fria konsterna får 1 760 000 kronor, vilket innebär en tillfällig ökning 2014 på grund av de särskilda omständigheter som råder när Nationalmuseums verksamhet bedrivs i huset. Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på drygt 8,3 miljoner kronor varav drygt fem miljoner kronor avser utställningsersättning. Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt fyra miljoner kronor varav 750 000 kronor avser utställningsersättning till konstnärer. Utställnings- och medverkansersättning till konstnärer är en viktig aspekt av att främja bild- och formkonstnärers möjlighet att försörja sig på sitt arbete.

Ytterligare information:
Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08- 519 264 69
E-post: bongi.macdermott@kulturradet.se

Anna Livén West
Hhandläggare
Telefon: 08-519 264 82
E-post: anna.liven.west@kulturradet.se