Länsstyrelsen i Östergötlands län

Många östgötska småföretag gör affärer med Kina

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 16:40 CEST

En nyligen genomförd undersökning i forskningsprojektet BENCH visar att närmare hundra mindre företag i Östergötland redan är involverade i affärsverksamhet med Kina. Ytterligare åttio är intresserade av att börja göra affärer med Kina, och cirka 130 svarade att de önskar stöd av olika slag för att lyckas på denna snabbt växande marknad, långt bort från Sveriges gränser.


För att ta reda på nuläget ställdes tre enkla frågor i enkäten: 1.) Om man gör affärer med Kina, 2.) om man inte gör det, men är intresserad av att göra affärer med Kina, samt 3.) om man önskar stöd för att göra affärer med Kina.

Enkäten skickades ut till alla företag i regionen oavsett bransch, med mellan ca 7-250 anställda, det vill säga totalt cirka 2 000 företag. Nästan 300 svar kom in. Av dessa är det 92 som svarar att de redan gör affärer med Kina, och 81 som är intresserade av att börja göra det. Hälften av företagen som har svarat på enkäten är små, med färre än tio anställda. Ungefär en fjärdedel av dem som svarat är tillverkande företag.

- Den höga siffran småföretag som gör affärer med Kina är överraskande, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, föreståndare för CAM och projektledare för BENCH på LiU. Kina är en stor och växande marknad och välkänt som lågkostnadsland för tillverkning till hela världen, men för ett litet företag i Östergötland kan det vara komplicerat både språkmässigt och kulturellt med annorlunda affärskultur.

Drygt 40 procent av de som svarat är intresserade av att få stöd för att göra affärer med Kina. Man önskar exempelvis hjälp med att bygga kontaktnät, både för inköp och försäljning, och att hitta seriösa investerare till svenska satsningar.

Nästa steg i projektet blir nu att gå vidare med de företag som svarat på enkäten för att ta reda på mer om hur affärerna med Kina går till och hur samhällets resurser kan vara till hjälp. Grundtanken i BENCH-projektet är att de redan upparbetade kontakterna i Kina som finns i regionen, främst hos länsstyrelse och kommuner ska komma till nytta för småföretagens räkning.

- De här enkätsvaren visar att projektets ansats verkligen var den rätta, och vi ser fram emot att i nära samverkan med småföretag i projektet få veta mer om deras behov, säger Annika Holmström på Länsstyrelsen Östergötland, huvudprojektledare för BENCH-projektet.

- Vi gläds åt att så många företag är intresserade av affärer med Kina eftersom det inom vårt område, cleantech, finns ett mycket stor intresse från kinesisk sida att köpa svensk miljöteknik och svenskt miljökunnande, säger Gert Kindgren, VD på Miljöteknikcentrum i Östergötland AB.

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:

Anna Öhrwall Rönnbäck, Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag - CAM vid LiU, tfn: 013-28 25 84
Gert Kindgren, Miljöteknikcentrum i Östergötland AB, 0705-665 655
Annika Holmström, Länsstyrelsen Östergötland, 0705-16 63 97