Alecta

Många okunniga om att kollektivavtal ger tjänstepension

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:51 CET

Många löntagare är okunniga om att anställningar med kollektivavtal innebär att de får tjänste- eller avtalspension betald av arbetsgivaren. Och det är ännu fler som inte upplever det som en förmån.
På alla arbetsplatser med kollektivavtal betalar arbetsgivarna in premier till de anställdas pension. För tjänstemän kallas detta tjänstepension medan det på LO-området ofta kallas avtalspension. Kollektivavtalad tjänstepension är för väldigt många en stor del av den framtida pensionen och därmed en mycket viktig förmån som mycket sällan kan matchas av anställningar utan kollektivavtal.

Alectas löntagarpanel, där mer än 3000 arbetare och tjänstemän deltar, visar att de tjänstemän som har kollektivavtal på sin arbetsplats i mycket hög utsträckning vet att det också innebär att arbetsgivaren betalar in pengar till deras tjänstepension. Bland LO-anslutna är det däremot en stor grupp som vet att de har kollektivavtal på sin arbetsplats, men som inte vet om de har en tjänstepension som deras arbetsgivare betalar.

– Min erfarenhet är att man pratar mer om tjänstepension bland tjänstemän, än man gör inom LO-kollektivet. Men givetvis borde också löntagare inom LO:s alla avtalsområden vara medvetna om tjänstepensionen. Tjänstepensionen står ju för en stor del av den sammanlagda pensionen för framtida pensionärer. Det är därmed också en mycket viktig del av innehållet i kollektivavtalen, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

Ja-svar LO/ Ja-svar tjänstemän
Det finns kollektivavtal på min arbetsplats 81 % 83 %
Min arbetsgivare betalar en avtals/tjänstepension åt mig 69 % 85 %
Avtals/tjänstepension är en av de förmåner jag har i mitt jobb idag 37 % 65 %

Löntagare vet inte ens ungefär hur mycket arbetsgivaren avsätter till pensionen
Ytterligare fakta ur undersökningen:

• Bland arbetare är det 18 procent som anger att de inte vet om arbetsgivaren betalar in till tjänste-/avtalspension eller ej. Motsvarande siffra för tjänstemännen är 8 procent.
• Bland personer 18-30 år är det 20 procent som anger att de inte vet om arbetsgivaren betalar in till tjänste-/avtalspension eller ej. Motsvarande siffra för åldersgruppen 56+ är 7 procent.

• Endast 21 procent säger sig veta ungefär hur mycket arbetsgivaren betalar in i tjänste-/avtalspension.
• Endast 14 procent av arbetarna säger sig veta hur mycket som arbetsgivaren betalar in i tjänste-/avtalspension. Motsvarande siffra för tjänstemän är 25 procent.
• Kunskapen om hur mycket arbetsgivaren betalar i tjänste-/avtalspension är dessutom lägre bland kvinnor, endast 17 procent svarar ja. Motsvarande siffra för män är 25 procent.
• I gruppen 18-30 år svarar 75 procent att de inte vet hur mycket arbetsgivaren betalar in jämfört med åldersgruppen 56 och uppåt där 53 procent svarar att de inte vet.

– I synnerhet kvinnor behöver bli mer medvetna om hur mycket som sätts av till pensionen som en följd av kollektivavtalet. Endast var sjätte kvinnlig löntagare tror sig veta ungefär hur mycket det rör sig om, avslutar Eva Adolphson.

För mer information, kontakta gärna
Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, 070-726 62 42

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 430 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.