Statistiska centralbyrån, SCB

Många pappalediga inspirerar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:43 CEST

Ur Tidskriften Välfärd nr 3 2004: Många pappalediga inspirerar

Att pappor tar föräldraledigt är betydligt vanligare på arbetsplatser där man är van vid att pappor är hemma med barn än på arbetsplatser där detta är ovanligt. Ju längre föräldraledighet tidigare pappor tagit ut ju större benägenhet har nyblivna pappor att använda längre ledighet.

Se vidare artikeln:
Många pappalediga inspirerar på www.scb.se

färd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten,
701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

För närmare information kontakta:
Ann-Zofie Duvander, Riksförsäkringsverket
Telefon 08-786 93 99
E-post ann-zofie.duvander@rfv.sfa.se

Magnus Bygren, Sociologiska institutionen vid Stockholms Universitet
Telefon 08-16 26 44
E-post magnus.bygren@sociology.su.se