Försäkringskassan

Många pensionärer kan vara ovetande om rätt till förmån

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:15 CEST

Mycket tyder på att det finns ett betydande antal personer som inte har ansökt om bostadstillägg till pensionärer, BTP, trots att de kan ha rätt till denna förmån. Det visar en enkät som Försäkringskassan har låtit genomföra med 4 000 personer som bedömdes ha rätt till BTP men som inte ansökt.

Resultatet av enkätundersökningen visar att 56 procent av de tillfrågade kände till att man kan ansöka om BTP, medan således 44 procent inte hade en sådan kunskap. Drygt 30 procent av dem som saknade kunskap om BTP säger att de tror att de inte har rätt till BTP eftersom de bor i villa. Det korrekta är dock att även personer i villa kan ha rätt till BTP.

Om alla försäkrade, som i dag inte har BTP men som skulle kunna ha rätt till det, skulle ansöka om BTP beräknas kostnaderna för BTP öka väsentligt.

Försäkringskassan informationsinsatser sker i samband med pensioneringen eller när man får sjuk- eller aktivitetsersättning. Förändringar som sker därefter kan göra att man får rätt till BTP men ändå inte ansöker.

För att undvika att personer som har rätt till BTP, och behöver stödet, går miste om ersättningen kommer Försäkringskassan öka sina informationsinsatser

För kommentar

Stig Orustfjord
08-786 91 40

För information
Stig-Åke Petersson
08-786 96 42

Presskontakt
08-786 98 88

Robin Lapidus
Presschef
08-786 97 21
070-211 97 21

Teresa Janonius
Pressekreterare
08-786 90 12
073-914 19 25Webbplats

www.forsakringskassan.se