Chalmers Innovation

Många privatpersoner vill investera i innovationsbolag

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:02 CET

Den nya fonden, Chalmers Innovation Affiliate Fund där privatpersoner investerar i nya innovationsbolag vid Chalmers Innovation, har väckt stort intresse.
– Det är över 100 personer, både från Sverige och utomlands, som har valt att investera i vår fond. Det har gått över förväntan, säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.

Chalmers Innovation Affiliate Fund är avsedd för att investera medel i Chalmers Innovation Seed Fund, som har till uppgift att investera i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. Den fonden startade för ett år sedan på initiativ från Europeiska Investeringsfonden och är enbart inriktad på investeringar i nya tillväxtföretag.

Genom Chalmers Innovation Affiliate Fund får även privatpersoner vara med och investera i tidiga skeden i bolag från Chalmers Innovation. Det är en möjlighet som vanligtvis enbart ges till institutionella investerare.

Priset per aktie var 10 000 kronor och investerarna var tvungna att köpa minst tio aktier var. Totalt har Chalmers Innovation Affiliate Fund tillförts 30 miljoner kronor. Parallellt med detta kommer Europeiska Investeringsfonden att tillföra lika mycket medel. Det innebär att Chalmers Innovation Seed Fund ökar sitt kaptial från 110 miljoner kronor till 170 miljoner kronor.

– Detta ökar våra möjligheter att skapa nya tillväxtföretag. Det känns extra viktigt i tider av nedläggningar och kärvt ekonomiskt klimat. Jag tror att det stora intresset till viss del beror på effekterna av den finansiella krisen. Många inser behovet av att skapa nya växande företag som kan erövra världen. Det ger fler jobb till en pressad arbetsmarknad och mer skatteintäkter till en belastad offentlig ekonomi, säger Olle Stenberg.

För ytterligare information kontakta:

Olle Stenberg, VD i Stiftelsen Chalmers Innovation, 0706- 45 72 71 olle.stenberg@chalmersinnovation.com

Timo Lehes, Investment Manager CI Seed Fund, 0702–11 51 33
timo.lehes@chalmersinnovation.com

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation har sedan 1999 varit med och startat 89 företag. Företagen hade under 2008 en total omsättning på 329 miljoner kronor. Tillsammans har det, ackumulerat under åren, investerats mer än 1 miljard kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator.

Mer om Chalmers Innovation Seed Fund
Chalmers Innovation Seed Fund investerar i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. Chalmers Innovation verkar som fondens managementbolag genom att föreslå investeringar och utveckla fondens innehav. Investorer i fonden är Europeiska Investeringsfonden, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers och Chalmers Innovation.