Regionförbundet Örebro

Många sätt för idrotten att spara energi

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 11:17 CET

Nu finns goda exempel på hur idrotten kan spara energi i en ny faktabladsserie, "Uthållig idrott". Serien innehåller 20 blad med goda exempel på både föreningsarbete, bra anläggningar och insatser inom transportområdet som minskar idrottens energianvändning.

Ett av faktabladen handlar om Forsgårdens Golfklubb i Kungsbacka som gjort både energibesparande installationer på sin anläggning och jobbar med att minska sina transporter till exempel genom samåkning på ett framgångsrikt sätt.

Ett annat gott exempel är Arenahallen i Lindesberg som gör av med 35 procent mindre energi än en vanlig hall. För detta har hallen, som första idrottsanläggning i Sverige och den andra i Europa, certifierats som en Green Building.

Ett mycket uppmärksammat gott exempel är Hallsbergs kommun som har lyckats sänka uppvärmningskostnaden för sin konstgräsplan från 800 000 kronor till 0 kronor per år genom att värme upp planen med det uppvärmda grundvatten som man får när man producerar kyla vid den intilliggande ishallen.

Inom transportområdet kan man läsa om Brommapojkarna som ville uppmuntra sina fotbollsspelare att åka klimatsmart till träningar och hemmamatcher. Tillsammans med Stockholm stad arrangerade de tävlingen Klimatmatchen. Förstapriset var ett deltagande för hela laget i Gothia Cup. Resul-tatet blev att endast fem procent av resorna gick med bil under tävlingsperioden.

Faktabladen finns att ladda ner kostnadsfritt på www.regionorebro.se/uthalligidrott De är fria att använda för föreningar, energi- och klimatrådgivare, kommuner och andra intresserade.

Faktabladen har tagits fram inom förstudien Idrott, energi och klimat som FSEK - Sveriges regionala energikontor har genomfört och som Energikontoret Regionförbundet Örebro varit projektledare för. Förstudien finansierades av Energimyndigheten.

Undersökningar från Energimyndigheten visar att idrotten kan spara 25-35 procent av sin elanvändning genom enkla åtgärder ("Statistik i lokaler", STIL2).

Mer information
Katarina Bååth, projektledare Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn 019-602 63 74, katarina.baath@regionorebro.se

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.