Øresundsbro Konsortiet

Många skåningar utestängda från den danska arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:57 CET

Trots visionerna om en gemensam arbetsmarknad och den snabbt ökande pendlingsströmmen över sundet är arbetsmarknaden i Öresundsregionen fortfarande inte tillgänglig för alla. A-kassereglerna är snåriga, skatteregler stoppar i princip bemanningsföretagen vid landsgränsen och tredjelandsmedborgare har stora svårigheter att komma in på den danska arbetsmarknaden.- Det är glädjande att den nya svenska regeringen signalerar ett ökat fokus på att bryta ner gränshindren i Öresundsregionen. Hittills har pendlingen och utbytet över sundet ökat snarare trots än tack vare politiska initiativ. Det har inte gjorts mycket för att underlätta rörligheten för den enskilde de senaste åren, säger Øresundsbrons marknadsdirektör Jacob Vestergaard.14.000 människor pendlar i dag dagligen över Öresund, de allra flesta mellan bostad i Sverige och arbete i Danmark. Men svenskarna utgör fortfarande en högst marginell andel av den totala danska arbetsmarknaden, samtidigt som de flesta branscher skriker efter arbetskraft.Øresundsbrons analysavdelning har kartlagt de viktigaste barriärerna för en integrerad arbetsmarknad där både företag och den enskilde fullt ut kan utnyttja de resurser och möjligheter som finns i regionen:Kravet på 32 procent i svensk arbetsgivareavgift för svensk anställd som tar extrajobb i Sverige parallellt med den danska anställningen, kan stå danska arbetsgivare dyrt och ställa till problem för arbetstagaren.
Skatteregler stoppar i princip bemanningsföretag vid landsgränserna .
Tredjelandsmedborgare har mycket svårt för att komma in på den danska arbetsmarknaden och omfattas inte av den fria rörligheten för nordiska medborgare och de flesta EU-medborgare.
A-kassereglerna är snåriga vid arbete och bosättning i olika länder om du inte är heltidsanställd. Deltidsanställda har svårt att få kompletterande a-kasseersättning i en dansk a-kassa. Som inhoppare i ett danskt företag och bosatt i Sverige kan man inte gå med i en dansk a-kassa.
- Vi menar att flera av hindren för den fria rörligheten av arbetskraft över sundet borde kunna lösas genom relativt enkla justeringar av regler och praxis i både Sverige och Danmark, säger Jacob Vestergaard.

Ladda ner rapporten här ”Möjligheternas arbetsmarknad”

Läs också "Svensk på den danska arbetsmarknaden"


För ytterligare kommentarer, kontakta marknadsdirektör Jacob Vestergaard, tel. 040 676 60 00


Med vänlig hälsning

Øresundsbro Konsortiet

Anna Holm
Informationschef