Hyresgästföreningen region södra Skåne

Många skånska studenter saknar egen bostad inför terminsstarten

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 08:00 CEST

Efter sommaren flyttar tiotusentals unga vuxna till en ny ort för att påbörja sina studier på högskola eller universitet. Hyresgästföreningens rapport om studenters boende 2013 visar att många får det svårt att lösa sin bostadssituation. För vissa innebär det att de ofrivilligt tvingas bo kvar hos sina föräldrar. Andra får betala dyrt på en osäker andrahandsmarknad.

I Malmö och Lund saknar 36 procent av studenterna en egen bostad eller studentlägenhet. Det motsvarar 10 546 personer.

– För många av Skånes studenter är bostadsbristen ett akut problem och i förlängningen är det ett problem för hela samhället. En fungerande bostadsmarknad är inte bara en grundläggande förutsättning för att individens liv ska fungera. I förlängningen blir en havererad bostadsförsörjning ett hinder för tillväxten och kompetensförsörjningen i hela Sverige, säger Fritjof Carlsson-Brandt, projektledare på Hyresgästföreningen.

36 procent har en egen hyresrätt, bostadsrätt eller villa. 15 procent bor hemma hos sina föräldrar, 28 procent bor i studentlägenhet och resten i andra tillfälliga och osäkra boendeformer som andrahandslägenheter, hyrda rum eller hos kompisar.

 Malmö och Lund är den storstadsregion där flest studenter löser sitt boende genom att bo i studentbostad. Det är dock en kortsiktig lösning. Rapporten visar att hyresrätten är den boendeform som flest studenter efterfrågar.

– Hyresrätten underlättar för människor att välja jobb och utbildning efter kompetens och passion. Därför behöver Sverige ett ökat bostadsbyggande med hyresrätten i fokus, säger Fritjof Carlsson-Brandt.

Samtidigt betalar många studenter en stor del av inkomsten för sitt boende. Under 2013 hade sju av tio studenter mindre pengar att röra sig med varje månad än vad Konsumentverket anser rimligt efter att boendet är betalt. En av fyra studenter uppger också att de har svårt att klara sina boendekostnader.

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Årets rapport bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersöknings-företaget SKOP i januari och februari 2013. 4 409 personer deltog i undersökningen varav 1 100 i Göteborgsregionen, 1 107 i Malmö och Lund, 1 102 i Stockholms län och 1 100 i övriga riket. 1 465 personer uppgav vid intervjutillfället att de hade universitets- eller högskolestudier som huvudsaklig sysselsättning. Denna rapport är en redovisning av hur denna grupp svarat.

För mer information se bifogad rapport eller kontakta:

Fritjof Carlsson-Brandt, projektledare, 0702-18 36 38
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46

Hyresgästföreningen region södra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 41 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.