Vänsterpartiet

Många skäl att bevara länsrätterna

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 16:55 CEST

Regeringen vill halvera antalet länsrätter. Därmed försvinner viktiga delar av en förvaltning som har stor betydelse för människor ute i landet.

Det säger Lena Olsson, riksdagsledamot V, justitieutskottet och Ulla Andersson, ekonomisk talesperson och riksdagsledamot V, finansutskottet.

- Vi tycker att detta är oroande eftersom länsrätterna bland annat handlägger ärenden som gäller medborgarnas tvister med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. I dessa fall handlar det ofta om svårt utsatta människor, som t ex missbrukare, eller om t ex omhändertagande av barn. Då är det särskilt viktigt med en lokal förankring och att rättslokalen är lättillgänglig.

Att den borgerliga regeringen inte är så intresserad av att hålla hela Sverige levande har vi sett, menar de båda Vänsterpartisterna. Givetvis ska alla länsrätter vara kvar. Då inkluderas både Falun och Gävle, menar Lena Olsson och Ulla Andersson.

- Nerläggningen av hälften av länsrätterna kommer som ett slag mot stora delar av Sverige. De berörda kommunerna förlorar ett antal kvalificerade arbetstillfällen. I dagens arbetsmarknadssituation är det ett osedvanligt illa valt tillfälle att dra in statliga jobb från drabbade regioner. Återigen drabbas de som bor utanför storstadsområdena värst.

Lena Olsson och Ulla Andersson anser att själva beslutsprocessen dessutom kan ifrågasättas.

- Med sitt förslag väljer regeringen att medvetet föregå den stora frågan om ny regionindelning. Vi anser att det är orimligt att så drastiskt förändra länsrätternas indelning när frågan om ny läns- eller regionindelning är olöst. En rad remissinstanser delar vår syn att tidpunkten för förändring är mycket illa vald.

Ytterligare ett problematiskt faktum är att förändringen genomförs innan ett antal utredningar kring rättsväsendets inre arbete är klara. Ett exempel är en aviserad utredning om hur det har fungerat med samlokaliseringen av läns- och tingsrätter där administrationen slagits samman.

- Det är oansvarigt att genomföra så genomgripande förändringar innan utvärderingarna är klara, säger Lena Olsson och summerar effekterna av förslaget:

Sämre lokal förankring

Minskade arbetstillfällen lokalt

Föregripande av demokratiska beslut

Bristande utvärdering

- En självklar slutsats är att riksdagen bör avslå halveringen av länsrätterna, anser de båda Vänsterpartisterna.

Mer information:

Lena Olsson, 070-376 04 09

Ulla Andersson, 070-237 99 91