Länsförsäkringar Västerbotten

Många skorstenar och kaminer är livsfarliga

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 14:41 CET

Den stränga vinterkylan i nästan hela landet gör att vi nu eldar för fullt i våra spisar och kaminer. Det ger värme och är ofta mysigt men tyvärr ökar gamla och felinstallerade kaminer och skorstenar riskerna för eldsvådor. Men det går att undvika de här bränderna.

Eldning i vedkaminer och öppna spisar ökar för varje år och därmed antalet eldsvådor. Den största orsaken till bränder är gamla kaminer i hus som är byggda före 1980. Skorstenarna blir för varma på utsidan och närliggande träkonstruktioner fattar eld, och oftast startar det på vinden.

– En gammal otät skorsten är livsfarlig av två anledningar. Dels skadar rökgaserna människor, dels är risken stor att huset tar eld på grund av hettan, säger Tomas Ekman, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Västerbotten.

En annan vanlig orsak till bränder är att kaminen är felaktigt installerad.

– Det är oerhört viktigt att det är en fackman som installerar kaminen. Det är bara ett proffs som kan avgöra hur omgivningen kring skorstenen och kaminen ser ut och hur det påverkar installationen. Dessutom ska du noga följa tillverkarens anvisningar när du eldar – i annat fall blir det för höga temperaturer, säger Tomas Ekman.

– Ett tips är att inte elda för länge och inte för mycket ved åt gången. Oftast anges 1,5 kg ved per timme vilket motsvarar ca två vedträn. Elda inte mer än 3 kg per timme. Elda i högst tre till fyra timmar per gång, avslutar Tomas.

Tips när du ska elda i kamin, öppen spis eller kakelugn

  • Elda alltid med ren och torr ved.
  • Elda högst två till tre vedträn per timme och inte längre än 3-4 timmar per gång. Låt eldstaden vila över natten.
  • Lägg askan i en plåthink med lock efter eldningen och förvara den på ett obrännbart golv, till exempel på stenplattor utomhus.
  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan – kom ihåg att regelbundet testa brandvarnaren.
  • En 6 kg pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan ett totalskadat hus och en mindre begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Tomas Ekman, Länsförsäkringar Västerbotten, 090-10 91 40