Europeiska ERV

Många svenska företag riskerar böter eller fängelse vid tjänsteresa eller utlandsstationering

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 16:26 CET

“Vi märker att frågan om hur lokal lagstiftning i de länder där man företar en tjänsteresa eller utlandsstationering ska tillämpas, inte tas på allvar. Som en följd kan åtskilliga svenska företag som har dessa försäkringar agera olagligt", säger Patrik Ugander, Försäljningsdirektör ERV Sverige.

På grund av ökat fokus från myndigheter runt om i världen har ERV-koncernen etablerat
en internationell compliancegrupp. Gruppen analyserar internationella avtal och lokal lagstiftning så att vi kan skapa försäkringslösningar som i största möjliga utsträckning överensstämmer med utvecklingen av lagar och regler.

Utmaningen med business compliance gäller för alla svenska försäkringsbolag som erbjuder försäkring i förbindelse med tjänsteresor eller utlandsstationering. Business compliance betyder att varje företag måste agera i överensstämmelse med försäkringslagstiftningen i varje land där företaget har personer försäkrade.

”Vi ser tyvärr att många aktörer i branschen inte tar problemet på allvar, vilket i slutändan innebär att de sätter sina kunders verksamhet i risk. I värsta fall kan det leda till böter eller fängelse för företaget”, fortsätter Patrik Ugander.

Därför tar ERV Sverige initiativet till ett särskilt seminarium om compliance den 29 januari 2014. Syftet är att sprida kunskap och öka medvetenheten om problemet, samt att alla i branschen ska få en förståelse för de utmaningar som företag och dess tjänsteresenärer ställs inför.

Talarlistan för compliancedagen visar att ämnet inte bara är högaktuellt i Sverige utan i hela världen. Därför kommer bland annat SEB, men också den internationella advokatbyrån Shearman & Sterling - som specialiserat sig på internationell compliance - tala på temadagen.


Agenda den 29 januari

  • Compliance och försäkring – vad är rätt och fel?
  • Internationella avtal och lokal lagstiftning – en gråzon?
  • Vilka är konsekvenserna om kraven från lokala myndigheter inte uppfylls – för verksamheten, den försäkrade, försäkringsförmedlare eller för försäkrings-branschen i stort?


Tid & plats: Onsdagen den 29 januari 2014 kl 09.00-13.00 (frukost från kl 08.30)

var Summit Hitech building, Sveavägen 9, plan 2. Stockholm.

T-bana: Hötorget

För ytterligare information kontakta:

Christina Karlegran, kommunikationschef ERV Sverige

Telefon: 08-454 33 20, mobil: 0765-25 33 20, e-post: christina.karlegran@erv.se

Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin

ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERV i Sverige försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 12 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandahåller även flexibla försäkringslösningar för bank- och­ kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken m.m. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag.