Sundsvalls kommun

Många tyckte till om Sundsvalls vardagsrum på Nationaldagen

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 16:00 CEST

Ett nittiotal personer valde att tycka till om Sundsvalls vardagsrum under nationaldagen. Nedan har vi lyft några av de inkomna förslagen och fler hittar man på vår hemsida: www.sundsvall.se/vardagsrum.    

- Det är väldigt roligt att så många engagerar sig och ger uttryck för hur de tycker att deras vardagsrum ska se ut, säger Stefan Näslund, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

70 % av de svarande besöker centrala Sundsvall flera gånger i veckan
Idag besöks Sundsvalls centrum i första hand för att umgås med vänner och familj i stadsmiljö och i andra hand för att se konserter och annan underhållning. Majoritet beskrev att de önskade parkmiljöer i centrum där de kan umgås med vänner och familj. Flera ville ha ett vardagsrum med sekelskifteskaraktär andra ville ha en modern stadskärna, några föredrog en blandning av dessa.

Flera vill riva husen mellan torget och vängåvan och få en enhetlig park
Andra önskemål var fontäner eller vattenspegel på torget med möjlighet till skridskoåkning vintertid. Många ville öppna ytan mellan Vängåvan och torget och på så sätt skapa ett sammanhållet park- och torgområde. Det är också många som önskar se ett levande torg som är mer flexibelt för marknad, loppis och andra aktiviteter. Några hade mer specifika önskemål som utomhus-bio, multiarena och skatepark.

Den eviga frågan – ska Gustaf II Adolf stå kvar eller flyttas
Enligt denna lilla studie har bara 16 % gett uttryck för att statyn ska stå kvar på torget. Bara en person har å andra sidan tydligt sagt att den ska bort. Kanske är det så att placeringen av statyn inte är så viktig för sundsvallsborna.

Alla inkomna förslag tas med i det fortsatta arbetet
De inkomna svaren och de fina skisserna som lämnades in kommer nu att tas med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Sundsvalls vardagsrum. Fem personer som svarade på vår enkät kommer att belönas med biobiljetter.

Vad är Sundsvalls vardagsrum?
För att stärka besöksnäringen och utveckla trivseln och tryggheten i Stenstan kommer vi att utveckla Sundsvalls vardagsrum för att bli mer attraktivt och lättillgängligt. Vi tar nu in förslag på hur vi ska utveckla Stora Torget, Storgatan och Olof Palmes Torg och alla som vill kan lämna förslag på vår hemsida. Vi kommer också att arbeta för att få fler sammanhängande gröna stråk i centrala Sundsvall.

Kontakt:
Stefan Näslund, projektledare
stadsbyggnadskontoret
Telefon: 060-19 12 78

 Foto: Sundsvalls torg runt sekelskiftet, Sundsvalls Museum