Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Många unga skulle låta bli att dricka om närstående slutade langa

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2014 10:00 CEST

­En majoritet, hela 64 procent, av de 16-åringar som uppger att de dricker alkohol skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner. Det visar en telefonundersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har gjort bland 1000 svenska ungdomar inför Valborg.

– Resultatet visar att det spelar roll när föräldrar, kompisar och äldre syskon bestämmer sig för att inte köpa ut eller bjuda. Då låter en majoritet av de unga bli att skaffa alkohol, vilket drastiskt minskar risken för att hamna i bråk eller ha oönskat sex, säger Håkan Leifman, alkoholforskare och direktör på CAN.

Den som bjuder eller köper ut alkohol till en minderårig utsätter personen för stora risker. I CAN:s årliga drogvaneundersökning uppger 13 procent av eleverna i årskurs nio på högstadiet (av dem som dricker) att de har haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol. 17 procent har råkat i gräl med någon och 12 procent har åkt med en berusad förare. Den som dricker i unga år löper också större risk att drabbas av alkoholskador senare i livet.

­– Den som bjuder eller köper ut till ett syskon eller en kompis under 20 år gör sig dessutom skyldig till ett brott. Det är alltså både olagligt och kan få förödande konsekvenser, säger Håkan Leifman.

Ett vanligt argument - både bland unga vuxna och föräldrar - till att förse minderåriga med alkohol är att de annars skulle gå till en langare. Det är ett argument som den här undersökningen slår hål på. Resultaten visar att en jämförelsevis låg andel skulle gå till en langare utanför bekantskapskretsen, något som ändå bör tas på stort allvar.

­– Det innebär att vi måste arbeta på två fronter för att stoppa alkoholen ifrån att nå ungdomar. Det ena är att sluta köpa ut och bjuda de ungdomar vi känner. Det andra är att tipsa polisen så fort vi ser eller hör talas om langning av alkohol till unga, säger Håkan Leifman.

Fråga: Om du inte fick tag på alkohol genom någon du känner, vad skulle du göra då? (Andel i procent av dem som uppger att de dricker alkohol)


Alla
Födda 1998
(åk 9, fyllda 16 år)
Födda 1996
(år 2 gymnasiet)
Avstå från att skaffa alkohol
64
64
64
Fråga annan vuxen (langare)
22
25
19
Vet ej
7
9
5
Annat
6
3
8
Försöka köpa själv på restaurang
417
Försöka köpa själv i butik
2
1
3

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.