Stockholms stad

Många ungdomar på Södermalm mår bra

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 14:36 CEST

De flesta unga på Södermalm är trygga, tycker att det är härligt att leva och trivs bra i skolan. Det är färre unga som röker eller dricker alkohol än tidigare, och de allra flesta har inte testat narkotika. Det visar resultatet av Stockholmsenkäten för 2014.

– Utvecklingen är positiv inom flera områden, säger Monica Ahlqvist, preventionssamordnare på Södermalms stadsdelsförvaltning. Tobaksbruket har minskat över tid, vilket är glädjande. Trenden att färre unga röker är viktig av flera anledningar. Dels för att rökning är skadligt i sig, dels då vi ser en koppling mellan tobaksrökning och cannabis. De allra flesta som röker cannabis har först rökt tobak.

– Stockholmsenkäten visar att allt fler unga helt väljer att avstå från alkohol. Den visar också att färre storkonsumerar och att föräldrar är mer restriktiva och inte bjuder sina ungdomar på alkohol.

– Det förbyggande arbetet är viktigt. Därför fortsätter vi med kampanjer, aktiviteter och utbildningar för och med ungdomar, föräldrar och stadens medarbetare.

Om Stockholmsenkäten
Undersökningen görs vartannat år och visar trender över tid. Enkäten besvaras av elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet.

Ladda ner Stockholmsenkäten

Kontaktpersoner
Monica Ahlqvist, preventionssamordnare
tfn 076-12 12 211
monica.ahlqvist@stockholm.se

Elisabeth Sandell, kommunikationsstrateg 
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf