TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Många utan a-kassa trots utredning och nya förslag i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:26 CEST

Idag överlämnas utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Regeringen har redan aviserat att man inte kommer att gå vidare med utredningsförslagen. TCO har, liksom de flesta andra, ställt sig avvisande till den inriktning som utredningen föreslår.

- Att regeringen väljer att inte införa ett obligatorium är bra, men dessvärre har redan runt en halv miljon löntagare lämnat försäkringen. A-kassan håller på att förblöda och den sänkning som nyss föreslagits räcker inte för att få tillbaka de som lämnat. Effekten blir att rekordmånga kommer att stå utan inkomstskydd vid arbetslöshet samtidigt som risken att bli arbetslös nu ökar, säger Mats Essemyr, arbetsmarknadsutredarepå TCO.

- Regeringen bör skyndsamt sänka avgifterna ytterligare och slopa den osakliga differentieringen av medlemsavgifterna. Det är inte rimligt att personer med samma yrke och risk för arbetslöshet ska betala helt olika a-kasseavgifter. Effekten blir inte fler jobb - bara att ett fungerande system med branschspecifika a-kassor raseras, säger Mats Essemyr.

Regeringen avser att tillsätta en parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen.

- Arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringen bör fortsätta att vara olika försäkringar. Sjukdom och arbetslöshet har helt olika orsaker och bör hanteras i separata system. Däremot bör man utreda hur samverkan mellan de två försäkringssystemen kan ökas, avslutar Mats Essemyr

För mer information kontkata Mats Essemyr, arbetsmarknadsutredare på TCO, 08-782 92 72 eller 070-582 92 26