Upplands Väsby kommun

Många väsbybor vill hjälpa flyktingar

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 10:09 CEST

Telefonen går varm hos Väsby Direkt när väsbybor ringer och frågar hur de kan vara med och hjälpa till i den rådande flyktingsituationen. Den 3 november bjuder kommunen tillsammans med olika organisationer in till en minimässa i Messingen, där konkreta förslag på hur du som väsbybo kan hjälpa till presenteras.

- Det finns ett fantastiskt engagemang hos väsbyborna och det är många organisationer som gör otroligt bra saker för att nyanlända flyktingar ska känna sig välkomna. Därför samlar vi nu alla goda krafter i en minimässa, säger Ann-Christin Martens, ordförande i social- och äldrenämnden.

Sedan en tid tillbaka har det kommit många människor till Sverige från krigs- och oroshärdar runt om i världen. För att Upplands Väsby ska kunna erbjuda ett gott mottagande och bidra till nyanländas integration är samverkan mellan alla i samhället viktigare än någonsin. Den 20 oktober samlades organisationer för att se på hur samverkan ska kunna ske i ett längre perspektiv och den 3 november är det dags för alla väsbybor att engagera sig.

- Vi kommer den 3 november att visa upp det fina som görs och samtidigt visa alla som bor i Väsby hur de kan bidra. Någon kanske vill bli familjehem till en ensamkommande flyktingungdom, någon annan vill engagera sig i språkcafé eller läxläsning, säger Hanna Bäck, enhetschef Vägval vuxen på Upplands Väsby kommun.

Välkommen till minimässa den 3 november där olika organisationer berättar om vad de gör idag och hur du kan hjälpa till.

Lokal: Messingen, matsalen. Minimässa pågår kl. 18.00-21.00 med informationstillfällen kl.18.00 och 19.00

För mer information:
Hanna Bäck, enhetschef Vägval vuxen, 073-910 43 39
Ann-Christin Martens, (S) ordförande i social- och äldrenämnden 073-910 42 87
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se