Region Blekinge

Många viktiga satsningar för Blekinge

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 15:31 CEST

Sträckan Ronneby Ö - Nättraby finns med i planen.

När Trafikverkets generaldirektör lämnade sitt förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2018 – 2029 finns flera för Blekinge viktiga projekt med i prioriteringarna. Det handlar om fortsatt planering och utbyggnad av E22 på sträckan Lösen-Jämjö och sträckan Ronneby Öst-Nättraby, samt ett nytt mötesspår på Kustbanan vid Kallinge.

- Det är glädjande att Trafikverket delar regionens bedömning om att arbetet med att höja kapaciteten och säkerheten på E22 ska fortsätta, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Det innebär att tillsammans med den redan beslutade investeringen om sträckan Lösen – Jämjö så kommer hela sträckan av E22 genom länet att hålla hög standard och möta de ökande transportbehoven.

När det gäller investeringar i järnväg innebär Trafikverkets förslag en rejäl ökning av satsningen på järnvägen i landet. Utöver mötesspåret i Kallinge så är även den kraftigt utbyggda kapaciteten på södra stambanan mellan Lund och Hässleholm av stor betydelse för Blekinge.

- Dessa båda investeringar i järnvägen är betydelsefulla för oss i Blekinge. Den stora investeringen i Skåne kommer att innebära såväl höjd kapacitet som ökad tillförlitlighet. Mötesspåret i Kallinge ger oss möjlighet att både köra tätare tågtrafik i länet och dessutom minska restiden. Tillsammans gör detta att vårt mål om en restid på två timmar från Karlskrona till Malmö kommer allt närmare, fortsätter Christina Mattisson.

När det gäller Sydostlänken finns den idag existerande banan med som ett reinvesteringsobjekt, vilket innebär att man ska renovera banan. Det som saknas är en elektrifiering och upprustning av banan, vilket kräver en ökad investeringsram. En nybyggnation av banan söderut från Olofström ner mot Blekinge Kustbana finns inte heller med i planen.

- Det är bra att Trafikverket tagit med den idag existerande bandelen som ett reinvesteringsobjekt, men det räcker inte. Vårt lobbyarbete ihop med industrin måste fortsätta för att den ska rustas upp och elektrifieras. Reinvesteringen kan dock ses som det första steget på förverkligandet av Sydostlänken i sin helhet, säger Christina Mattisson.

Nu har Trafikverket lämnat sitt förslag till regeringen. Nu vidtar en remissrunda där en rad aktörer får chansen att yttra sig över förslaget. Därefter gör regeringen sin bedömning av förslaget och överlämnar en proposition till riksdagen i april 2018.

- När nu Trafikverket lämnat sitt förslag börjar den politiska processen, säger Christina Mattisson. Vi har i förslaget sett viktiga och positiva satsningar för Blekinge. Men vi saknar såklart sista delen av Sydostlänken. Vi anser att vi har väldigt starka argument för att den ska byggas. Dessa argument var ju bärande då Socialdemokraterna inför valet 2014 som ett vallöfte uttalade att Sydostlänken skulle byggas under nästa planperiod. Vi kommer att jobba vidare stenhårt med frågan och jag räknar med att vallöftet hålls och att Sydostlänken läggs in i planen när regeringen presenterar sitt förslag i april 2018.

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande, Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt 
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument