Uppsala kommun

Många vill bygga i centrala Ulleråker

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 08:15 CEST

22 anbud från sammanlagt 36 olika byggföretag, arkitekter och konsulter i olika team,  har kommit in i markanvisningstävlingen för centrala Ulleråker. Tre team med de högsta genomsnittliga markprisanbuden för varje kvarter har valts ut för kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott att ta ställning till. Målsättningen är att det i slutet av året blir klart vilka som vunnit.

Anbuden bedöms utifrån en rad kriterier där miljöhänsyn, hållbarhet och ekonomi varit viktiga. Tre team – bestående av byggherrar, arkitekter och konsulter - med högsta genomsnittliga markprisanbud, för de tre nu aktuella kvarteren, har tagits ut för granskning och bjudits in att ta fram utformnings- och programförslag senast den 30 september.

– Anbuden håller hög kvalitet och visar förståelse för uppgiften att ta fram förslag och kvaliteter i en tät och komplex stadsmiljö, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Den slutgiltiga utvärderingen av tävlingsförslagen sker med start i oktober 2016. Vinnande tävlingsförslag utses genom att mark- och exploateringsutskott fattar beslut om markanvisning, vilket tidigast sker i slutet av 2016.

– Det finns många goda tankar och idéer för Ulleråkers mest centrala kvarter där handel, service och attraktiva boendemiljöer ska bilda en spännande stadsmiljö kring det centrala torget, säger Erik Pelling.

Markprisanbuden är sekretessbelagda under processen.

I Ulleråker ska 7 000 lägenheter byggas fram till år 2030. Uppsala kommun har nyligen tilldelats 120 miljoner kronor i statligt stöd för att bygga ut kollektivtrafiken till Ulleråker, det så kallade kunskapsstråket, som ska knyta ihop stadskärnan med Akademiska sjukhuset, Science Park, Biomedicinskt centrum, Rosendal, Ångströmlaboratoriet, och Ulleråker mot SLU Ultuna.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018- 727 13 18

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27