Lunds universitet

Många vill plugga naturvetenskap i höst

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 16:55 CEST

Intresset för att studera naturvetenskap vid Lunds universitet är mycket stort inför hösten. Andelen sökanden till de naturvetenskapliga utbildningsprogrammen har ökat kraftigt. Förstahandsvalen ligger 35 procent högre än förra våren.

Totalt sett har närmare 1800 personer sökt till de naturvetenskapliga programmen vid Lunds universitet. Detta innebär en ökning med 22 procent jämfört med för ett år sedan. Av de sökande är andelen förstahandsväljare dessutom större än vid fjolårets sökomgång, förstahandsvalen har ökat med hela 35 procent jämfört med våren 2008.

- Det är roligt att intresset ökar. Dessutom visar ju den senaste rapporten från Högskoleverket att arbetsmarknaden för naturvetare är bra, säger Angelica Andersson, kårordförande i LUNA, Lunds Naturvetarkår.

Ämnen som astronomi, biologi, fysik, teoretisk fysik, matematik och sjukhusfysik har ökat särskilt mycket, visar statistiken för antalet sökande inför hösten.

För mer information, kontakta Torbjörn von Schantz, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, tel nr 070 - 54 00 129.

Lena Björk Blixt