Partnerskap för framgång

Mångfald en mätbar affärsmöjlighet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 15:37 CET

Mixed Team Index är ett nyckeltal som används för att mäta olika aspekter av mångfaldsarbete. Kön, ålder, minoritetsandel samt utbildnings- och erfarenhetsbakgrund kartläggs för företagsledningen – och för den del av företaget som utgör rekryteringsbas för ledningen.
Siffror är magiska. När vi kan mäta en företeelse så händer två saker. Dels blir det mycket mera sanning, dels blir mycket mera gjort för att nå uppsatta mål.

Mångfaldsarbete blir lätt en fråga för HR-ansvariga eller för en kommitté. Erfarenheten visar att redovisningen av mångfaldsarbete oftast handlar om genomförda aktiviteter och en värdering av dem. Mångfald är sällan definierat, ytterst sällan finns mål uppsatta, och nästan aldrig är de kopplade till affärsmål eller verksamhetsplanering.

Mixed Team Index är ett KPI för företag som upptäckt att mångfald i organisationen är ett sätt att spegla sin marknad och därmed ett knivskarpt konkurrensverktyg. Att ledning, utvecklare och marknadsförare på djupet förstår en större del av sina målgrupper – och förmår kommunicera med dem ger naturligtvis omedelbara effekter på affärsverksamheten.

Med Mixed Team index blir det lätt att göra en objektiv kartläggning, men dessutom innehåller nyckeltalet också faktorer som tydligt visar ledningens engagemang, målsättning, uppföljning och integration i verksamheten. Resultaten lagras i en databas som är tillgänglig via ett webbverktyg. Nyckeltalet och metoden är utvecklade av Partnerskap för framgång Sverige AB. Mer information finns på www.partnerskapforframgang.se.

Kontaktpersoner
Elisabet Litsmark Nordenstam, VD och senior partner
Tel: 0705 50 86 17, e-post:litsmark@gmail.com
Lennart Andersson
Tel: 0708 43 78 47, e-post j.lennart.andersson@gmail.com
Partnerskap för framgång Sverige AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Internationalisering, global marknad och konkurrens från nya aktörer är något som vi kommer att möta i allt större utsträckning. Ett nationellt perspektiv och alltför homogena företagsledningar och styrelser har blivit begränsningar som hämmar utveckling och tillväxt.

Mångfald är lönsamt. Ålder, kön, bakgrund och erfarenheter ger perspektiv som berikar affärsprocesserna. När företaget och dess ledning speglar marknaden ökar kreativiteten och konkurrenskraften.

Partnerskap för framgång erbjuder rådgivning och flera olika verktyg för att utveckla företagets mångfald, hela tiden med affärsnytta, varumärke och långsiktigt stärkt lönsamhet som riktmärken.

- Strategisk rådgivning
- OnBoard – ettårigt program för styrelseutveckling
- Mixed Team Index – nyckeltal för mångfald
- Rundabordssamtal
- Kunskapsresor