Europaparlamentet

Mångfald i media och öppen diskussion om bloggar

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 13:44 CEST

Stadgor med redaktionella principer, större insyn i mediaägande och en öppen diskussion om bloggarna. Det är några av de verktyg som Europaparlamentet föreslår för att garantera mångfald i medierna.

Europaparlamentet antog idag en resolution som uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera mångfald i medierna och se till att alla EU-medborgare har tillgång till fria medier. Tre grupper (PSE, ALDE, De gröna) presenterade den gemensamma texten som utgick från Marianne Mikkos (PSE, EE) och kulturutskottets initiativbetänkande.

Öppen diskussion om bloggarnas ställning

Det tidigare betänkandet föreslog att, i rättsligt hänseende, likställa bloggar och webbplatser baserade på användargenererat med andra former av offentliga yttranden. Denna hänvisning är nu struken. I den antagna texten slår ledamöterna fast att "bloggar är ett viktigt nytt bidrag till yttrandefriheten och blir ett allt vanligare medium för verksamma i mediebranschen och privatpersoner" och "uppmuntrar till en öppen diskussion om alla frågor som rör bloggarnas ställning".

Skydd av upphovsrätt och personuppgifter online

Europaparlamentet välkomnar att upphovsrätten skyddas i onlinemedier, där tredje part måste nämna källan när uttalanden återges. Europaparlamentet efterlyser dessutom större insyn i hur sökmotorer på Internet, leverantörer av e-posttjänster och webbplatser för sociala nätverk lagrar personuppgifter och information om användare.

Stadgor för redaktionella principer

Medlemsstaterna "måste trygga journalistiskt och redaktionellt oberoende" och Europaparlamentet "understryker vikten av att det skapas stadgor med redaktionella principer för att hindra ägare, intressenter eller utomstående organ som regeringar från att lägga sig i nyhetsinnehållet". Europaparlamentet uppmuntrar vidare "ett offentliggörande av allt medieägande för att ge större insyn i programföretags och utgivares syften och bakgrund". Ledamöterna betonar vikten av att koppla konkurrenslagstiftningen till medielagstiftningen

Föredragande: Marianne MIKKO (PSE, EE)
Betänkande: A6-0303/2008
Beslutsförfarande: Initiativbetänkande
Debatt: 22.9.2008
Omröstning: 25.9.2008

 

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38

eller

Malene CHAUCHEPRAT

Redaktion & Information

E-mail: presse-dk@europarl.europa.eu

Tfn: (32-2) 28 42530 (BXL)

Tfn: (33-3) 881 64123 (STR)

Mobil: (+32) 498 98 33 25