Socialdepartementet

Mångfald - nyckeln till framtidens hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:53 CET

- Det är hög tid att vi lämnar debatten om ja eller nej till offentlig eller privat sjukvård. Istället bör vi diskutera vilken typ av vård vi behöver och vill ha - och hur vi når dit. Den självklara utgångspunkten måste vara den enskilda patienten. Avskaffandet av stopplagen är startskottet för en ny, framtidsinriktad diskussion om möjligheterna och potentialen för svensk hälso- och sjukvård.

Det säger socialminister Göran Hägglund (kd) med anledning av regeringens beslut om propositionen som avskaffar "stopplagen".


- Alltför länge har negativa attityder till mångfald inom vården varit styrande. Alternativa vårdgivare har betraktats som en risk snarare än en möjlighet. Erfarenheterna har dock visat att såväl personal som patienter gynnas av en mångfald av utövare. Patienter får möjlighet att välja vårdgivare, personalen får fler arbetsgivare att välja emellan och konkurrensen stimulerar kvalitetsutveckling och nytänkande.

- Vården ska vara solidariskt finansierad, oavsett driftsform. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans integritet. Den som har de största behoven ska ges företräde, inte den som har den tjockaste plånboken. Hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. Samhällets intressen av oberoende medicinsk forskning ska självklart garanteras.

- Men detta får inte tas till intäkt för att hämma utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Det kommer nämligen att drabba just dem som har de största behoven. Om vårdsektorn organiseras så att den inte kan möta behoven uppstår brist och köer. När det finns långa köer är det naturligt för den som har råd att köpa sig förbi kön. Det är då vi får problem med så kallade gräddfiler.

- Det är när patienten kan välja som vi kan skapa positiva drivkrafter för att utveckla vården. Ingen vårdgivare vill erbjuda den sämsta vården, inget landsting vill ha de längsta köerna. Personalen väljer en bra arbetsgivare framför en dålig, om de får chansen. Och patienter kommer - om de ges möjlighet - att välja bort de sämsta vårdgivarna. I detta ligger en enorm kraft för förnyelse.

- Men för att uppnå verklig mångfald och valfrihet i vården krävs flera saker. Det krävs att någon vill och kan starta och driva vårdverksamhet. Just nu pågår ett arbete för att ta fram ett stöd för personal som vill ta över verksamhet, ett så kallat avknoppningsstöd. Det krävs också att landstingen har beställarkompetens och att avtalen utformas så att de skapar förutsättningar för långsiktighet, kvalitet och patientsäkerhet. Det är likaså mycket viktigt att skapa bättre förutsättningar för patienter, personal, vårdgivare och huvudmän att kunna jämföra vårdens kvalitet och prestationer.

- Istället för att se vården som ett problemområde som kräver åtgärder, bör vi betrakta den som en sektor med en stor tillväxtpotential. Bara så skapas en näringspolitik för hälso- och sjukvårdsområdet där entreprenöranda och nytänkande släpps in för att lösa gamla problem på nya sätt.Kontakt:
Sara Malmgren
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 52 25
070-535 07 87
sara.malmgren@social.ministry.se