Centrum för idrottsforskning

Mångfald på planen – men inte i styrelserummen

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 07:30 CEST

Många med invandrarbakgrund idrottar i föreningar, men få har inflytande där besluten tas. Endast cirka sex procent av samtliga förbundsledamöter har utländsk bakgrund.
– Etnicitet är en icke-fråga för valberedningarna, säger etnologen och idrottsforskaren Jesper Fundberg.

Centrum för idrottsforsknings analys av den kulturella och etniska mångfalden i idrotten visar att idrottsrörelsen lyckats förhållandevis bra med att aktivera och engagera personer med invandrarbakgrund. Det gäller framför allt inom breddidrotten. Däremot är representationen låg i beslutande organ. Studier av specialidrottsförbundens och distriktsförbundens styrelser visar att endast cirka sex procent av samtliga ledamöter har utländsk bakgrund.

Intervjuer med förbundens valberedningar visar dessutom att frågan om etnisk mångfald sällan kommer upp i processen att föreslå nya ledamöter. Etnologen och idrottsforskaren Jesper Fundberg sammanfattar problemet.

– Det finns flera förbund som helt saknar människor med utländsk bakgrund i styrelsen, och de ordförande som har rötter i ett annat land hör till undantagen. Till detta tillkommer att etnicitet är en icke-fråga, det vill säga en problematik som få i valberedningarna reflekterat över och än mindre har en strategi för att få till en förändring kring. Det är nätverk som spelar den största rollen för rekrytering. Män väljer män, och svenskar väljer svenskar.

Läs mer om uppföljningen av statens stöd till idrotten på Centrum för idrottsforsknings webbplats

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.