Almega

Mångfald utan Stopplag

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:42 CET

- Borttagande av stopplagen visar på tilltro till alternativ och mångfald inom vård och omsorg, säger Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

- Effekten av Stopplagen blev att vårdföretag inte kände sig välkomna i Sverige och att deras verksamhet inte var helt accepterad. Efter valet har vi glädjande nog märkt ett markant ökat intresse för att starta vård- och omsorgsföretag, säger Ari Kirvesniemi.
- Jag hoppas att vi nu kan få diskutera hur vi alla tillsammans kan vara med och utveckla vården i stället för stopplagar mot olika driftsformer, säger Ari Kirvesniemi.

Införandet av Stopplagen, bolagsformen med begränsad vinstutdelning, och förbundet mot att ta emot både offentligt och privat finansierade patienter, försvårade mångfald och alternativ bland vård och omsorg.

- Denna misstänksamhet som fanns mot alternativ är egentligen obegripligt då mångfald leder till ökad kvalitet och fler nöjda patienter och medarbetare, säger Ari Kirvesniemi.

En framtidsbransch
Vård- och omsorgssektorn ses av många som en framtidsbransch. Exempelvis menar Nutek att speciellt vård och omsorg skulle kunna bli en svensk framtidsbransch och tillväxtmotor med betydelse för både nationell och regional tillväxt. Därför driver nu Almega och Nutek det gemensamma projektet "Vård och omsorg - en framtidsbransch". http://www.nutek.se/framtidensnaringsliv

För mer information:
http://www.almega.se/press

http://www.vardforetagarna.se

Ari Kirvesniemi
förbundsdirektör
tel. 08-762 69 99
mobil. 070-345 69 99

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.