Landstinget i Jönköpings län

Mångfalden inom psykiatrisk vård visas

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 11:44 CET

Nästa vecka 6-10 november arrangeras psykiatrins vecka. Syftet är att informera om psykisk ohälsa och sjukdom.

Aktiviteter med föreläsningar med mera pågår hela veckan på olika platser i Jönköping och Huskvarna.

Missbruk och psykisk ohälsa, och att vara anhörig till en psykiskt sjuk tas upp. En programpunkt är de glömda barnen som växer upp i miljöer som präglas av missbruk, psykisk ohälsa och andra former att utsatthet. Studenterna på Hälsohögskolan får höra en föreläsning om suicidprevention.
På Huskvarna vårdcentrum kan man möta personer som arbetar med psykisk ohälsa och ta del av en posterutställning.
Framför allt har vi velat skapa mötesplatser där det finns tillfälle att ställa frågor. Se bifogat program!

Psykiatrins vecka 2006 arrangeras av psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov tillsammans med socialtjänsten i Jönköpings kommun, IFS - Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, SPH - Riksföreningen för social och psykisk hälsa, SPES - Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Sensus.

Information om psykiatrins vecka finns också på www.lj.se/psykiatrinsvecka

Kontaktpersoner:
Elisabeth Florén Ring, utvecklingsledare, psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, telefon 036-32 30 04, 0708-97 66 45.

Camilla Nord, utvecklingsledare, socialtjänsten, Jönköpings kommun, telefon 036-10 60 20.

Välkommen!

Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget