Jönköpings läns museum

Månghussystem – myt eller verklighet?

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 09:30 CEST

Bildtext: Ängsladan, som tidigare var självklar på många bondgårdar, har blivit en av Smålands mest anonyma byggnader. Foto: Göran Sandstedt, Jönköpings läns museum 

Anders Franzén, byggnadsantikvarie vid Jönköpings läns museum, har nyligen utforskat bebyggelsen på den småländska landsbygden. Nu presenterar han en ny bild av bondesamhällets bebyggelsestruktur vid en föreläsning.

Ängsladan var en av alla de byggnadskategorier som ett bondehushåll hade användning för. Utöver detta behövdes bostadshus, drängstuga, ladugård, svinhus, fårhus, vedbod, hönshus, avträde, bagarstuga och så vidare – eller?

Det har funnits en föreställning om att en småländsk bondgård bestod av tiotals olika byggnader och att alla hade var sin funktion, men har det verkligen varit så?

Är månghussystemet myt eller verklighet? Anders Franzén, som nyligen utforskat bebyggelsen på den småländska landsbygden, ifrågasätter och nyanserar denna traditionella bild. Han berättar om sina slutsatser vid en föreläsning på Jönköpings läns museum på onsdag 10 september kl 18.

Önskar ni mer information? Välkommen att kontakta Anders Franzén, byggnadsantikvarie, Jönköpings läns museum, telefon 036-30 18 81, mobil 070-326 45 04, e-post anders.franzen@jkpglm.se

Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  arbetar cirka 55 personer med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård.

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.