Kulturdirekt

Mångkulturellt centrum öppnar utställning den svenska vitheten och den framtida svenskheten

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 16:15 CET

Varning för ras.

En utställning om den svenska vitheten och den framtida svenskheten.

I den här utställningen vill Mångkulturellt centrum prata med dig om ras och vithet i dagens Sverige. Utgångspunkten är att ras görs hela tiden. I media, i samhällslivet och i vardagliga möten mellan människor. I utställningens början finns en tidslinje som ger historisk förankring och bakgrund till de tankemönster och strukturer som styr hur ras görs idag.

Efter det får du som besökare ta del av både statistik och människors erfarenheter som på olika sätt väcker frågor om hur vi i Sverige idag gör skillnad på människor utifrån ras.

Trots att skillnaderna finns pratar vi inte om ras i Sverige. Varför? I utställningen hittar vi en förklaring i den svenska självbilden. Många svenskar har sedan 1960-talet engagerat sig i frågor om fred, solidaritet och antirasism. Sverige är ett föregångsland när det gäller lagstiftning och policyarbete för att motverka rasism. När vi svenskar uppfattar oss som toleranta, öppna och antirasistiska kan det vara svårt att samtidigt se och erkänna att vi ändå gör ras. Utställningen ifrågasätter strategin att inte prata om ras och visar på vilka konsekvenser den kan få genom exempel från media och erfarenheter av de som upplever a tt deras upplevelse av vardagsrasism inte tas på allvar.

I utställningen ges många exempel på hur ras görs. Du får se exempel på stereotyper som återkommer i bilder, design, reklam och media under hela 1900-talet och fram till idag. Utställningen vill bjuda in till reflektion över hur vardagliga handlingar som den ofta välmenande frågan ”Var kommer du ifrån” kan ingå i att göra ras. Budskapet är att det oftast inte är den enstaka lilla godispåsen eller frågan i sig som kränker. Det är att alla delarna tillsammans bildar ett mönster som känns igen, både från den koloniala och rasistiska historien och från dagens ojämlikheter mellan vita och icke-vita. Inom ämnet v ardagsrasism får vi också ta del av erfarenheter av exotisering, illustrerade både av föremål som gipsfigurer av svarta kvinnor och en ljudillustration.

Slutligen visar utställningen på vithetens privilegier och vithet som norm och ideal. I en film ställs privilegierna på rad och bjuder in till reflektion över osynliga maktstrukturer. Och så ställer vi oss frågorna; Har invandrare blivit ett kodord för icke-vit? Kan man inte vara icke-vit och svensk?

Varning för ras öppnar den första november 2012. Mattias Gardell invigningstalar (förhoppningsvis) och Sandra Medina från BastardProduktion framför Measured moments - en performance lek om kroppen. Utställningen kommer att visas hela 2013 och fram till 26 januari 2014.

Skolprogram, programverksamhet, visningar. Under 2013 kommer vi att arbeta med skolelever och studerande i pedagogisk verksamhet. Vi kommer att ha en omfattande och varierad programverksamhet med samtal, kulturinslag och öppna visningar på torsdagskvällar.

Pressvisning tisdag 30 oktober kl. 14.00 

Mer information
Carin Andersson, utställningsansvarig, 08-531 881 56, carin.andersson@mkc.botkyrka.se
René León Rosales, utbildningsledare, 08-531 781 58,rene.leon.rosales@mkc.botkyrka.se
Leif Magnusson, verksamhetschef, 08-531 705 98, leif.magnusson@mkc.botkyrka.se

Mångkulturellt centrum, Fittja gård. mkc.botkyrka.se 08-531 850 21

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.