Bombardier

Mångmiljardaffär för Bombardier i Australien

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 09:21 CET

Bombardier har slutit ett avtal värt motsvarande 17 miljarder kronor om leverans av regionaltåg och underhållsservice under 30 år med delstaten Queensland i Australien.

Avtalet har tecknats med ett konsortium där även bygg- och entreprenadföretagen John Laing, ITOCHU Corporation och Uberior ingår och är värt 4,4 miljarder australiska dollar (motsvarande 26 miljarder kronor) varav Bombardiers andel uppgår till motsvarande 17 miljarder kronor.

Bombardier ska leverera 75 sexvagnars regionaltåg, uppföra en ny depå och svara för underhållsservice under 30 år – ett helhetsåtagande från leverantören som blir allt vanligare i transportsektorn. Driv- och styrsystemen konstrueras i Västerås och kommer även i ett initialt skede att tillverkas i Sverige. Produktion och montering av tågen sker vid Bombardiers anläggning i Savli, Indien.

-  Det här är ett glädjande besked för Bombardier i Sverige. Vi har kompetens i världsklass inom energieffektiva drivsystem för regionaltåg, tunnelbana och höghastighetståg – något som ger utdelning på marknader runtom i världen, säger Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden.

Queensland har 4,5 miljoner invånare varav nära hälften bor i huvudstaden Brisbane.Tågen kommer att trafikera denna del av delstaten som även omfattar Gold Coast-regionen, en av Australiens mest populära turistdestinationer. 

Queensland Rail är en av ett antal regionaltågsoperatörer runtom i världen som har valt Bombardier som leverantör. I Europa har Bombardier levererat kapacitetsstarka och driftsäkra regionaltåg i länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och även Sverige, där regionaltågstrafiken ökat med hela 80 procent sedan år 2000.

Bombardier har producerat regionaltåg för den skandinaviska marknaden sedan 1980-talet och slutförde i hösten 2013 leveransen av sex REGINA-tåg till Västtrafik. Nya regionaltågskoncept med ännu högre kapacitet och komfort för kunder i Norden utvecklas vid Bombardiers anläggningar i Västerås i nära samverkan med tågoperatörer i Sverige och utomlands.


För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 december 2012, var 16,8 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com