Pollex AB

Mångmiljonorder till Pollex AB i Nödinge när kommun renoverar viktig vattenledning med schaktfri metod

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 07:02 CET

Under de senaste månaderna har Pollex AB i Nödinge erövrat ett par stora order med företagets teknik för att renovera vattenledningar med schaktfri VA-teknik.  I förorten Älvsjö i Stockholm har Pollex hjälpt till att med schaktfri teknik förnya en dålig vattenledning vid en av Stockholms mest trafikerade gator. Trafikintensiteten gjorde det inte möjligt att gräva upp de ledningar som skulle bytas ut. Fördelarna med Pollex teknik gjorde att även Simrishamns kommun valde företagets renoveringsmetod när det blev dags att förnya en viktig och fem kilometer lång råvattenledning. Enbart ordern från Simrishamn uppskattas vara värd drygt 12 miljoner kronor.

Pollex AB befinner sig i en tillväxtfas och expansionen förväntas fortsätta i takt med att landets kommuner står inför betydande investeringar i underhåll av äldre ledningsnät.  Totalt uppskattas det finnas mer än 17 000 mil kommunala vatten- och avloppsledningar i Sverige och många mil av dessa ledningar måste inom en snar framtid förnyas för att förhindra att det uppstår läckage.

Med mottot ”Vi gör gamla rör som nya” har Pollex arbetat i många år med att utveckla metoder som kan ersätta traditionella sätt att renovera ledningsnät. Pollex erbjuder tre olika och polyetenbaserade metoder för ledningsförnyelse och samtliga är godkända för dricksvatten. Den metod som valts i Simrishamn är infodring där nya polyetenrör (PE-rör) med 400 mm diameter dras in i den gamla råvattenledningen som har 500 mm diameter och genom vilken det rinner 2 000 liter vatten i minuten. Under tiden som projektet pågår får kommuninvånarna sin vattenförsörjning genom en provisorisk ledning.

-  Vi är väldigt glada för den stora order vi fått i Simrishamn och jag ser den som en bekräftelse på att vi ligger långt fram både tekniskt, kunskaps- och resursmässigt. Uppdraget innebär att vi är totalentreprenör och där vi samarbetar med ett annat företag som bland annat ansvarar för att svetsa samman de nya PE-rören i sektioner som sedan dras in i de äldre rören. Metoden är mycket kostnadseffektiv jämfört med det traditionella sättet att gräva upp gamla ledningar och lägga ned nya. Dessutom skonas miljön genom mindre koldioxidutsläpp och i Simrishamn finns också många skyddsvärda områden som inte påverkas negativt tack vare den schacktfria tekniken, säger Pollex VD Mattias Höglund.

Pollex erbjuder ett antal tjänster utöver den schaktfria tekniken. Företaget rensar bort beläggningar i ledningar med egenutvecklade metoder, man hjälper till att lokalisera felkopplingar och anlitas även som rådgivare för att utforma underhållsplanering. Mattias Höglund ser ändå schaktfri ledningsförnyelse som något av företagets framtida tillväxtmotor.

-  Då det finns tusentals kilometer med åldrande ledningsnät hos landets kommuner är marknadspotentialen stor. På sikt kommer vi att behöva utöka den nuvarande personalstyrkan på ett 30-tal personer med ytterligare medarbetare, men samtidigt vill vi växa i lagom snabb takt. Just nu har vi dock ett rekryteringsbehov på bland annat sälj- och produktionssidan, förklarar Mattias Höglund.

Magnus Mårtensson är VA-ingenjör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vatten- och Avloppsenheten, i Simrishamns kommun. För kommunen är ledningsförnyelsen med Pollex metod både efterlängtad och viktig.

-  Ledningen som går från Rörums vattenverk till Baskemölla är från början av 70-talet. Det är angeläget att vi gör den här satsningen nu med tanke på ledningens ålder för att undvika akuta driftavbrott. Ett avbrott skulle resultera i att det blev akut vattenbrist i stora delar av kommunen. Det är en av de viktigaste systemen för vattendistribution vi har i kommunen och därför är det också viktigt att den fungerar och att vi inte riskerar läckage eller andra problem.  Vi valde en schaktfri metod därför att den bedömdes vara det bästa alternativet praktiskt, ekonomisk och miljömässigt. Vi minimerar också påverkan för berörda fastighetsägare och att vi med den schaktfria tekniken slipper störningar på skyddsvärda miljöer som exempelvis fornminnesområden och vattenskyddsområden är också betydelsefullt, avslutar Magnus Mårtensson.


För mer information kontakta:

Mattias Höglund, VD, Pollex AB. Tel 0705-98 30 87, e-mail: mattias.hoglund@pollex.se

Magnus Mårtensson, VA-ingenjör, Simrishamns kommun. Tel 0414-81 92 13, e-mail: magnus.martensson@simrishamn.se

Mer information om Pollex AB finns på www.pollex.se


Pollex AB i Nödinge arbetar med renovering, underhåll och förnyelse inom området schaktfri VA-teknik. Företaget hjälper många av landets kommuner att säkerställa högsta kvalitet på dricksvatten, dagvatten och avlopp. Tjänsterna innefattar schaktfri ledningsförnyelse (relining) av dricksvatten- och avloppsledningar (formpassat rör, Tube-In och Sliplining), Polly-Pigrensning och provtryckning av ledningar, luft- vattenspolning, brunnsrenovering och felkopplingar på dag-/spillvattennät (röktest). Under de senaste åren har Pollex haft en snabb utveckling och utsågs 2010 till Årets företag i Ale kommun.