Värmdö kommun

Mångmiljonsatsning i EU-projektet KomAn

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2009 05:00 CEST

Över 60 miljoner kronor satsas av kommunerna Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, samt 40 miljoner kronor av Europeiska socialfonden, ESF. Detta för att under tre år skapa nya vägar och utveckla metoder till arbete för personer med bl.a. psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Målgruppens problem är brister i samordning mellan myndigheter, att arbetsmarknaden inte är tillgänglig för dem och att individanpassad yrkesutbildning saknas.

Satsningen innebär att KomAn nu kan erbjuda närmare700 personer utvecklade insatser för att komma i arbete eller utbildning:

  • Kartläggning, mobilisering


  • Anpassade yrkesutbildningar


  • Stöd på arbetsplatser (supported employment)


  • Sociala arbetskooperativ


Onsdagen den 26 augusti, kl 14 - 16 bjuder vi in till kick-off på Gustavsbergsteatern i Gustavsbergs centrum.

På kick-offen berättar arbetslösa företrädare om sina förväntningar på projektet och ledande politiker från samtliga kommuner och chefer från försäkringskassa och arbetsförmedling berättar om hur man kommer att bistå projektet.
Musik, underhållning, fika, lotterier

Välkomna!

För mer information kontakta:

Thomas Bergstedt, Projektchef, 08-570475 42, thomas.bergstedt@varmdo.se
Eva Barnes, Projektledare Värmdö, 08- 570 482 73, eva.barnes-sundqvist@varmdo.se
Mia Ledwith, Projektledare Tyresö, 08- 578 292 57 Mia.Ledwith@tyreso.se
Lasse Gustafsson, Projektledare Haninge, 010-486 35 80, lasse.gustafsson@arbetsformedlingen.se
Carina Brännäng, Projektledare Nynäshamn, 08-520682 47, carina.brannang@nynashamn.se