Orsa kommun

Mårten Ohlsén Orsas kulturpristagare

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 11:16 CEST

Kulturutskottet i Orsa ar utsett Mårten Ohlsén till kulturpristagare 2014. Motiveringen lyder:

"Mårten Ohlsén har under ett långt liv visat ett stort intresse och engagemang för Orsamusiken och för Orsas musikliv. Han har själv varit aktiv i såväl Musiksällskapet som Spelmanslaget. Men han har också på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till en viktig och värdefull kulturarvsgärning genom att med kamera och bandspelare dokumentera de gamla Orsaspelmännen. Vi vill därför genom att dela ut årets kulturpris till Mårten visa vår uppskattning och tacksamhet för att du möjliggjort att denna inspelningsskatt nu finns digitalt bevarad och tillgänglig för kommande spelmansgenerationer och för att du på det sättet bidragit till att Orsas rika musikarv lever fortsatt vidare."