BygglovsGuiden

Måste bygglov vara krångligt?

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2012 12:39 CEST

Nej, absolut inte. Alltför länge har det varit onödigt krångligt att söka bygglov, men idag finns teknik och tjänster som underlättar för alla.

Den interaktiva webbtjänsten BygglovsGuiden samlar all information kring bygglovsfrågor på ett ställe och erbjuder en interaktiv hjälp till de sökande, vilket innebär ett stort steg mot en användarvänligare process. En sådan möjlighet till självservice minskar också behovet av kontakt med bygglovsavdelningen.

 Alltfler förväntar sig att kunna uträtta sina ärenden på nätet när det passar dem och vår tjänst är ett steg i rätt riktning mot en 24-timmarsmyndighet som man kan nå alltid och överallt. Besökstider, telefonköer och blankettifyllande kan nu ersättas med en självservice som alla tjänar på.

 Idag erbjuder ett 25-tal kommuner tjänsten till sina medborgare och erfarenheterna är mycket goda. Alla välkomnar helt enkelt en tjänst som gör det enklare och smidigare att söka bygglov. Om man får tro de enkätsvar vi fått från lovsökande i hela landet så har vi lyckats.

 Låter det intressant? Se själv på bygglovsguiden.se