Telemanagement Sverige AB

Måste du skatta för din smartphone?

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 10:29 CEST

Mitt i den varma sommaren kom det ett nytt ställningstagande från Skatteverket om förmånsbeskattning av ”elektronisk utrustning eller abonnemang med fast avgift”. Med andra ord, vilka skattereglerna gäller den utrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren som t ex mobiler och läsplattor för de mobila operatörstjänster för telefoni och data som medföljer. För många verksamheter finns det nu behov av att se över sina policys och riktlinjer.

Bakgrunden till det nya ställningstagande är naturligtvis den snabba utvecklingen inom det mobila området och att mer eller mindre alla arbetsgivare går över till mobila lösningar.

I stort kan man säga att detta nya ställningstagande, endast är ett förtydligande av tidigare och i sig inte innebär någon skärpning av tillämpningarna.

Lagtexten för denna typ av ärenden anger tre förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det inte ska utgå någon förmånsbeskattning.

  1. En första förutsättning för skattefrihet är att ”varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för utförandet av den anställdes arbetsuppgifter”.
  2. Ett andra krav för skattefrihet är att ”den förmån som den anställde får av varan eller tjänsten är av begränsat värde”. Här finns dock inget beloppsgräns angivet utan detta lämnar man till bedömning från fall till fall.
  3. Det tredje kravet för skattefrihet är att förmånen ”inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen”.


Med andra ord, om den anställde behöver dator, surfplatta och mobiltelefon för att kunna utföra sitt arbete utanför arbetsplatsen och abonnemangen är s.k flat rate så behöver detta inte förmånsbeskattas.

Men behovet av detta ska bedömmas separat för varje utrustning och även de för tjänster som medföljer.  Behovet av telefoni kanske finns utanför arbetsplatsen men finns det inget behov av att kunna surfa eller läsa mail, så ska denna del förmånsbeskattas.

- Det finns alltså skäl till att se över eller om det saknas, ta fram en tydlig dokumentation, policys och riktlinjer säger Mikael Roth, ansvarig för upphandlingar inom Telemanagement.

Vidare så behöver även frågan om skatteregler hanteras på ett seriöst sätt i förberedelserna inför en upphandling. Tyvärr ser vi allt för ofta att bristen på ordning och reda kan riskera förmånsbeskattning för den anställda och kostnader för företaget fortsätter Mikael Roth.


Telemanagement är ett oberoende affärskonsultföretag med kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.