Mabi Hyrbilar

Mabi expanderar i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 09:50 CEST

Ett nytt Mabikontor, med inledningsvis 5-10 uthyrningsfordon, öppnades den 1 juni i Borås. Kontoret finns i samma fastighet som Preem Hulta (Hultagatan 49).

"Vi ser en stark expansion i regionen och ett kontor i Borås är ett bra tillskott i Mabikedjan eftersom vi tidigare inte haft en representation där", säger André Schleemann, VD för Mabi Rent AB.

Ansvarig för uthyrningen i Borås blir Joakim Sunesson, telefonnummer 033-12 70 00.

Frågor rörande avtalet:
André Schleemann

Mabi Rent AB
Box 6565
113 83 Stockholm
andre.schleemann@mabi.se
08-566 420 71 

Mabi hyrbilar AB ska genom ett brett utbud av både vanliga och ovanliga hyrbilar tillgodose såväl tillfälliga som planerade transportbehov på den svenska marknaden.

Det rörelsedrivande bolaget Mabi Hyrbilar AB bildades i Stockholm 1989 och ägs idag av Mabi Rent AB (publ.). Mabi är en hyrbilsaktör på den svenska marknaden. Verksamheten har sitt huvudkontor i Stockholm och bedrivs huvudsakligen som en franchiseorganisation med ett nittiotal kontor fördelade över hela landet. Tillsammans förfogar Mabis uthyrningskontor över en vagnpark om ca 1 800 fordon, allt från småbilar till lyxigare specialbilar samt lätta lastbilar och motorcyklar.

I juni 2010 listades moderbolaget Mabi Rent AB (publ.) på AktieTorget.