Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Machofabriken på Skolforum!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 13:18 CEST

Hur kan man jobba med jämställdhet i skolan på ett sätt som engagerar? Hur involverar man både killar och tjejer i det? Under Skolforum håller Machofabriken i ett seminarium tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Machofabriken är ett metodmaterial som kan användas i unga grupper som ett verktyg i arbete för jämställdhet och mot våld. I materialet ligger fokus på hur manliga normer skapas och påverkar alla. Som symbol för manliga normer används en låda. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Under mässan Skolforum den 29-31 oktober i Älvsjö utanför Stockholm kommer Machofabriken att hålla i ett seminarium:

Måndagen den 29 oktober kl. 15.30-16.30, sal T4

Seminariet hålls i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Bokning sker via Skolforums hemsida.

Machofabriken kommer också att synas i Nationella sekretariatet för genusforsknings monter C11:44, och i Roks monter C11:49.

Machofabriken är ett utbildningsmaterial om jämställdhet som sätter manlighet i fokus och riktar sig till unga. Materialet består av 17 korta filmer samt en ledarhandledning med interaktiva övningar. Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Utbildningsmaterialet distribueras av Liber.

För mer information om Machofabriken:
Ida Ömalm Ronvall, verksamhetskoordinator, 08/17 82 00, info@machofabriken.se
www.machofabriken.se